Zpět

Král básník Václav II.

Král básník Václav II.
Závěrečný díl tetralogie o jedné z nejslavnějších epoch českých dějin, o době velkých přemyslovských králů, začíná bezvládím po smrti Přemysl II. Otakara, pokračuje vládou krále Václava II. a končí vraždou jeho syna Václava III.
Král Václav II. byl nesmírně zajímavou osobností, v dějinách možná trochu nedoceněnou. Právě za jeho vlády se vytvořil model stavovského státu s přesnou dělbou odpovědnosti mezi panovníkem a šlechtou. On sám byl ovšem v duši umělcem, vynikajícím básníkem, ale také mužem známým svou erotickou náruživostí. Jeho doba je dobou, kdy se dotvořila tvář středověkých Čech. Stejně jako v předchozích dílech se děj románu odehrává na širokém prostoru celé křesťanské Evropy a poutá svými nitkami členy přemyslovského rodu i významné osobnosti té doby.
text: Tympanum
autor
název
Král básník Václav II.
série
Přemyslovská epopej (4)
interpret
délka
27:22
vydavatel
rok vydání
2015
hudba
Pavel Hlaváček
obal
Ondřej Fučík
výroba
Knihovna a tiskárna pro nevidomé Karla Emanuela Macana