Zpět

Pohádkové příběhy z celého světa

recenze, , 06.11.2013
Čarodějné pohádky
Není od věci povšimnout si, jakou část české audioknižní produkce tvoří tituly pro děti a mládež. Ačkoli zdaleka ne všichni vydavatelé se na mladého posluchače zaměřují, existují tací, jejichž ediční plány s touto cílovou skupinou počítají. Oddělíme-li od nich Supraphon, který je svým bohatým archivem schopen pokrýt trh dětských audioknih na několik let dopředu, stále zůstávají menší vydavatelství, která se nebojí investovat čas, energii a peníze do tvorby nových nahrávek.
V posledním roce mile potěšil Audioberg (Emil a detektivové, Tatínek 002), řadou titulů se může pochlubit i AudioStory (mimo starších např. chystané Aškenazyho Praštěné pohádky) a samozřejmě i Tympanum, jehož produkce je dětskými audioknihami příjemně prokvetlá. Zmiňme například Karlíka a továrnu na čokoládu ve famózní interpretaci Báry Hrzánové, trilogii Šrutových Lichožroutů, nebo originální a produkčně náročnou Straku v říši entropie. Nejnovějším titulem vydavatelství Tympanum určeným pro mladší posluchače jsou Čarodějné pohádky podle předlohy Jiřího Žáčka.

Kniha, jejíž plný název zní Čarodějné pohádky pro malé kouzelníky, a která obsahuje čtyřiatřicet příběhů z celého světa, navazuje na dříve vydané Hrůzostrašné pohádky pro malé strašpytlíky. Oba tituly Tympanum zpracovalo do audioknižní podoby a pro oba zvolilo výtečné interprety - hrůzné příběhy vyprávěl Josef Somr, ty čarodějné nyní předčítá Petr Kostka. Oba pánové jsou ostřílenými matadory mluveného slova a jejich přednes je i pro dětské žánry velmi vhodný. Jako laskaví dědečkové zvládnou předčítat poutavé texty Jiřího Žáčka nejen předškolním a školním dětem, ale mohou zaujmout i dospělého posluchače.

Pro dvě CD Čarodějných pohádek vybralo Tympanum třináct z různých částí světa. Posluchačům se nabízejí přepracované lidové příběhy z Anglie a Itálie, Maďarska, Polska či Bosny, ale i pohádka perská, mongolská nebo vietnamská. Vedle snad nejznámější Aladinovy lampy tu stojí norská pohádka o bílem medvědu, japonská o tajuplném hostinci i africká o čtyřech nevěstách. Jejich motivy nejsou českému čtenáři neznámé - vždyť jsou společné mnoha národům a opakují se s menšími obměnami v mnoha vyprávěních. I tentokrát se tedy setkáváme se sudbami, zakletími, závistí a mocí lásky, nebudeme ošizeni o pukání vzteky, vyměněné čarovné předměty ani o maskované hrdiny.

Přestože, nebo možná právě proto, že jsou Čarodějné pohádky variacemi na známá témata, nebude se posluchač, tím méně dětský, ani chvilku nudit. Jiří Žáček sepsal všechny příběhy velice jasně a srozumitelně a dobrému poslechu pomáhá také hudba Jiřího Procházky, která mění své motivy podle původu jednotlivých pohádek. Díky patří i režiséru Jiřímu Tušlovi, který pro Tympanum nahrál více než dvě a půl pohádkové hodiny. V přebalu s ilustrací Adolfa Borna jsou Čarodějné pohádky dalším kouskem do audioknihovny dětského posluchače.