Zpět

Audio večerníček trochu jinak

recenze, , 26.03.2019
Chaloupka na vršku
Přestože bývá tradicí natočit zvukovou podobu televizního večerníčku se stejnými interprety a téměř totožnou muzikou, najdou se v audioknižním světě i výjimky. První nahrávka Rumcajse například, byla sice s Karlem Högerem, hudba se ale od večerníčku lišila. Obdobně na tom byla i Maková panenka nebo Cesty formana Šejtročka. V některých případech se ale tvůrci od televizní předlohy oprostili docela a rozhodli se jít jinou cestou. V Tuláčkovi tak například Petra Haničince nahradila Pavlína Filipovská a skladby Přemysla Haase vystřídaly písničky dětské lidové muziky Notičky. Podobným způsobem pracovala i režisérka Jindřiška Nováková při natáčení nové audioverze televizního loutkového seriálu Chaloupka na vršku.
Krok to byl více než logický: vypravěčem příběhu Šárky Váchové na obrazovkách byl v roce 2006 Ladislav Mrkvička, jehož hlas už dnes bohužel nese výrazné stopy únavy. Skladatel Petr Skoumal už nežije a nemůže tak pro CD připravit úpravy své původní hudby. Režisérka tak pro nahrávku vybrala z tehdejších účinkujících Otakara Brouska mladšího a nechala ho celou knížku vyprávět. Brousek je v přednesu laskavý a vlídný, navozuje pocit bezpečí a jistoty. Ve vyprávění umí být empatický, má úctu k představovaným tradicím, s dětskými hrdiny si zalumpačí, dědu obdaří šibalským tónem.

Protože ale televizní předloha byla dramatizovaná, obsahuje prvky dramatizace i audiokniha. Otakara Brouska tak doplňují dvě talentované děti, Viktor Antonio a Kateřina Jechová, které čistě zpívají a bezchybně recitují. Písně znějí i z úst dospělých: hlásek Kláry Sedláčkové Oltové věrohodně hraje nejmenší holčičku Andulku, Dita Hořínková zpívá procítěně i rozpustile, a stejně jako v originále, spustí i Otakar Brousek.
 

Sebelepší pěvecký výkon by ovšem nezněl tak pěkně, kdyby neprošel pultem mistra zvukařského oboru Dominika Budila. Ten nejenže bezchybně interprety nabral, nahrávku vyčistil a vše seskládal, ale právě v místech, kde účinkuje více interpretů, zapojil svůj cit pro detail. Protagonisté tak s přispěním ruchů a efektů různých prostor znějí venku, chodí s koledou na rtech zleva doprava, sborově a sólově vystupují v kostele. A to není vše: i v jiných pasážích zvukař s mravenčí pečlivostí navozuje echem sny, či vytváří i s vypravěčem dramatické situace, v nichž kupříkladu někdo řeže dříví, přestane a pilu odloží, nebo pro změnu jiný někam odejde. Pozadu nezůstává ani hudební složka: Daniel Tůma a Ondřej Timpl dokázali plnohodnotně nahradit Skoumalovu muziku. Pro znělky využili motiv točícího se kola, inspirovaný počátečním sloganem knihy. Celým záznamem navíc zní spousta doprovodných atmosférických podkresů: masopustní rej, strach v lese, varhany, aj.

Audiopodoba Chaloupky na vršku je sice svým zpracováním zcela jiná než známá večerníčková, její umělecká hodnota se ale může s tou televizní směle měřit. Kéž by Edice ČT dlouho nečekala s nahrávkou druhé série – dětští interpreti zestárnou a hrozí tak, že by se posluchači museli spokojit s jiným obsazením.