Zpět

Jak se co dělá

recenze, , 04.01.2017
Devatero pohádek – výběr 3
Vydavatelství AudioStory, které loni oslavilo 25. výročí existence, se dílu Karla Čapka věnuje už od svého založení. Vedle Povídek z jedné i druhé kapsy zabrousilo k Apokryfům, ale i k tvorbě pro děti. První výběr z Devatera pohádek připravilo už v roce 1991 a později se ke knize opět vrátilo. Obě části vynikly nejen volbou interpretů – nejprve to byl Vlastimil Brodský, posléze Arnošt Goldflam, ale rovněž i pečlivým složením jednotlivých textů dohromady tak, aby buď mezi sebou určitým způsobem souvisely, anebo k sobě tematicky ladily.
Třetí díl zaměřila Jindřiška Nováková, majitelka vydavatelství a režisérka nahrávky, na pohádky o povoláních a důkladně promyslela koncepci celé sestavy. Miloň Čepelka, kterému možnost vyprávět svou první audioknihu vydavatelství věnovalo jako dárek k jeho osmdesátinám, nejprve posluchače zavede na strážnici, na které si během noci strážníci povídají, co kde zvláštního zažili. Pro interpreta se tím otevírá hned několik způsobů vyprávění, které dokáže zužitkovat. Z pozice autora oslovuje nejprve své publikum a poté plynule přechází k případům všech policistů. S pomocí odlišných temp v řeči, dikce a různých variant myšlení, zahrnujících v sobě i autentické vypravěčské váhání ve vyjmenovávajících či charakterizujících synonymech doprovázejících Čapkova proslulá souvětí, vtiskává Čepelka každému z nich vždy jinou tvář a totéž platí i pro další postavy. Za všechny jmenujme alespoň rozmanité vyjadřování sedmihlavé saně. 

Po dobrodružných raziích přijde na řadu romanticky laděný příběh dvou zamilovaných, z nichž jeden napsal své vyvolené psaníčko a odeslal jej bez uvedení adresy. O tom, co dopis obsahoval, se pošťák Kolbaba dozví opět v nočních hodinách, a Miloň Čepelka nachází porozumění i pro tento typ textu – pohádku vypráví přirozeně bez zbytečného přehrávání, s humorem a nadhledem. 
 

Výběr uzavírá Velká doktorská pohádka, ze které různí vydavatelé i Český rozhlas pokaždé zvolili jen určité pasáže. K posluchačům se tak nyní poprvé dostává kompletní příběh o kouzelníku Magiášovi a léčení strašlivé choroby zvané Prudká švestkohrtanová peckoslivitida, ke které bylo zapotřebí hned čtyř věhlasných doktorů. Než se páni lékaři pustili do náročné operace, každý z nich pověděl černokněžníkovi nějakou tu léčitelskou příhodu. Pojetí pohádky se obloukem v naší sestavě vrací spolu s interpretací zpět k policejním případům.

Tituly vydavatelství AudioStory jsou pověstné precizní hudební složkou. Ke spolupráci byl tentokrát přizván klavírista, hudební pedagog a skladatel divadla Semafor, Jakub Přibyl, který ke každé pohádce složil tematické melodie. Strážníky doprovodily tajuplné detektivní motivy, u pošťáků se ozvala variace lidové písně Jede, jede poštovský panáček, a u doktorů se objevilo hned několik skladeb – proklepávání a míchání léků, tanec víl, strašidelné kvílení hejkala, čeření vodní hladiny i hudba sultánství solimánského. Motivy však neposloužily jen coby přechody mezi příběhy, ale oddělovaly od sebe menší celky, nebo hasily oheň. 

Závěrečnému dílu Devatera pohádek, vydanému v elektronické podobě jen pár dnů před Vánocemi, se podařilo ve všech aspektech navázat na své předchůdce. AudioStory je v současnosti jediné, které má ve své produkci celou Čapkovu knihu. Jistě by tak stálo za úvahu připravit i její souborné audioknižní vydání.