Zpět

22 hodin s legendou

recenze, , 24.06.2016
Duna
Audioknižní vydavatelé do svých edičních plánů zařazují nejen velmi žádané žhavé bestsellerové novinky současných autorů, ale také klasická díla světové literatury. Posluchač má tak možnost slyšet například Orwelovo 1984, Fitzgeraldova Velkého Gatsbyho, Hrabalovy Ostře sledované vlaky, ale i Saroyanova Tracyho tygra, Vianovu Pěnu dní a mnoho dalších. Do stejné kategorie lze dozajista zařadit i sci-fi Franka Herberta Duna, kterou se nyní, více než padesát let od jejího prvního vydání, rozhodlo nahrát OneHotBook.
Zvuková adaptace takové žánrové literární legendy, kterou Duna bezesporu je, s sebou nese hned několik úskalí. Pokud se bude režisér pokoušet o sebemenší náznak dramatizace a zjednodušení původního románu, bude nařčen z neuctivosti k literárním hodnotám a znepřátelí si velkou skupinu skalních fanoušků. Jestliže naopak půjde důsledně po Herbertově textu a nechá ho interpreta slovo od slova odvyprávět bez jakékoliv ambice naplnit nebo alespoň využít možností audioknižního média, hrozí, že znudí všechny ty, kteří dosud Dunu neznají. OneHotBook se sice rozhodlo jít blíže k druhé cestě, takže k románu přistupuje velmi pietně, přitom ale umí oslovit a zaujmout i nové posluchače.

Na audioknize pracoval tandem herce Marka Holého a režiséra Petra Gojdy. Holý sice už několikrát s audioknižní tvorbou přišel do styku, mnohem početnější jsou ovšem jeho zkušenosti rozhlasové. Obdobně i Petr Gojda je znám především jako moderátor, ale i dramaturg a režisér rozhlasových slovesných pořadů. O to příjemnější je zjištění, že se jejich společné, navíc takto rozsáhlé dílo, zdařilo velmi dobře.

Na ploše 22 hodin je rozehrán příběh o rodovém nepřátelství, o naplněném proroctví, mocenská hra plná intrik a bojů o vzácné koření. Svět stvořený Frankem Herbertem je stejně důmyslný jako složitý. A právě složitost, jak dějová tak jazyková, může být pro mnohé čtenáře důvodem, proč zatím Dunu míjeli. Audioknižní adaptaci se ovšem tuto překážku daří velmi dobře eliminovat. Přestože text nebyl pro účely nahrávky nijak významně upravován či dokonce zkracován, dokáže Marek Holý udržet posluchačovu pozornost takřka od začátku do konce. Takřka, neboť Frank Herbert svůj román nenapsal pro čtenáře nijak podbízivě, a tak i k poslechu je, alespoň z počátku, nutné zvýšené soustředění a snad i trpělivost. Jestliže ale posluchač překoná několik prvních kapitol, bude mu odměnou rozsáhlý příběh, který svým sdělením osloví i dnešního člověka.
 

Marek Holý, až na citáty princezny Irulán interpretované Janou Strykovou, táhne celou audioknihu sám. Má sice úlohu vypravěče, posluchač ho ale nejspíše bude vnímat v roli Paula Atreida, skrze niž jakoby příběhem provází. Toto jednoduché a čisté pojetí umožňuje bez dramatizace a bez výrazného hereckého odlišování postav zachovat přehlednost a uspokojí ty, kteří od audioknih očekávají maximální věrnost předloze, tak ty, kteří ocení umělecký interpretační a režisérský vklad. Ani jednu skupinu zcela jistě neurazí hudba, která svou pompézností výborně navozuje atmosféru a odděluje jednotlivé celky, ani nadstandardní grafická úprava obálky.

Duna je kultem, který si zaslouží být vnímán i mimo komunitu příznivců science fiction. Její zvuková podoba by mohla k takovému zpřístupnění širokému okruhu významně posloužit, neboť je v rámci své kategorie četby velmi dobře zpracovaná. Odradit by snad mohla celková délka nahrávky a také úvodní část příběhu, která nepřipraveného posluchače může zaskočit svou komplikovaností.