Zpět

Hlavně se udržet v lati, nezkolabovat, neječet!

recenze, Jitka Tracyová, 07.06.2021
Peníze od Hitlera
Když se na české literární scéně objevil román Radky Denemarkové Peníze od Hitlera, přinesl s sebou několik bolestných témat, se kterými se nedokázala česká duše vyrovnat dodnes: chování během totalitního režimu – ať už nacistického nebo komunistického, vyhnání německého obyvatelstva po roce 1945, Benešovy dekrety, znárodňování a také restituce. Témata autorkou natolik úspěšně přiblížená, že jí přinesly cenu Magnesia Litera za prózu, Usedomskou literární cenu a Cenu Georga Dehia.
Radka DenemarkováPenězích od Hitlera rozehrává příběh ve dvou časových rovinách: v minulosti a v současnosti. Hlavní hrdinkou je česká židovská Němka Gita Lauschmannová, jejíž otec vlastnil v Puklicích velký majetek a zaměstnával skoro celou vesnici. Za druhé světové války byl i se svou rodinou (manželkou Ulrike, dcerami Rosálií a Gitou a synem Adolfem zvaným Adin) odveden do koncentračního tábora. Kromě Gity a Adina nikdo z rodiny nepřežil. Osud Gitina bratra nebudeme přibližovat, protože je to jedna z klíčových dějových linek příběhu, ale Gita se nesetká po svém návratu s pochopením. Pukličtí si ve vidině mamonu už rozebrali celý majetek rodiny Lauschmannových a návrat přeživších se jim jaksi nehodí.
 
Druhá rovina příběhu popisuje Gitin návrat po roce 2000, kdy přijíždí do Puklic řešit restituční nárok a drsný boj místních o to, aby k narovnání situace nedošlo. Dokonce se uchylují k trestnému činu. Nicméně nic není černobílé a na konci posluchače čeká nejedno celkem velké překvapení, které ho přiměje přemýšlet nad otázkou, jestli vůbec existuje jedna historie a jedna spravedlnost anebo záleží jen na úhlu pohledu.
 
Přestože posluchači měli možnost slyšet příběh coby desetidílnou rozhlasovou četbu v interpretaci Hany Frankové už v roce 2008, a v letech 2010–2012 pak vidět na scéně Švandova divadla v Praze s výbornou Marií Málkovou v hlavní roli jevištního zpracování, audiokniha přichází na trh teprve letos na jaře zásluhou vydavatelství Témbr. To vsadilo na oblíbenost nezkrácených četeb a nechává příběh plně rozeznít. V režii Jana Drbohlava jednohlasou četbu interpretuje skvělá herečka s charakteristickým hlasem, Zuzana Slavíková. A výběr nelze jinak, než pochválit.
 
 

Slavíková dokáže drsné epické fáze příběhu přiblížit způsobem, který nás neděsí, spíš v úžasu stojíme a posloucháme, co všechno našim hrdinům Osud přinesl a oni to musí unést. V lyričtějších situacích dokáže svůj jinak celkem drsný hlas zjemnit tak, že máme pocit pohlazení a také fáze dětství a dospívání dokáže přiblížit neinfantilně. Za tvůrčí prací je cítit důkladná příprava. Interpretka skvěle odstiňuje jednotlivé postavy, takže nemáme pocit, že bychom se v příběhu ztráceli a plasticky před našima očima ožívá.
 
Za hudební složkou stojí Štěpán Škoch, kterému se podařilo vytvořit nevtíravou hudbu, která na sebe zbytečně neupozorňuje, pouze tzv. „je“. Dociluje to celkem jednoduše kytarou, kdy nevyužívá jen její struny, ale celé tělo, a soprán saxofonem.
 
Přestože příběh audioknihy Peníze od Hitlera není veselý a otevírá spíš diskusi o vině a trestu, stojí za to si jej poslechnout. Mnozí z nás se jistě k poslechu opakovaně vrátí, protože jde o skvěle odvedenou práci nejen na poli textu, ale také jeho interpretace.