Zpět

Velké sólo pro Matouše Rumla

recenze, , 17.08.2017
Hraničářův učeň III: Ledová země
Přestože Matouš Ruml účinkoval již v mnoha rozhlasových nahrávkách, z nichž jen některé se probojovaly na audioknižní trh, obecně se dá říci, že o jeho talent zatím vydavatelé mluveného slova přílišný zájem neprojevili. Jednu z prvních příležitostí dostal u OneHotBook, kde s Veronikou Kubařovou natočil dvě vícehlasé audioknihy a pohádku Jitky Škápíkové. K samostatnému titulu se dostal až v Kratochvílových Prázdninách blbce číslo 13, které vydala Mladá fronta. Vždy se ale jednalo o kratší útvary. Teprve až vydavatelství Bookmedia mu svěřilo skutečně rozsáhlou četbu – sérii Hraničářův učeň.
Vzhledem k faktu, že jde o soubor dvanáct knih, nemělo by význam podrobněji představovat děj. Pro ty, kteří se s Hraničářovým učněm dosud nesetkali, jen stručné přiblížení. Australský autor John Flanagan v rozhovoru uvedl, že nejprve napsal několik povídek pro svého syna, aby ho dovedl ke čtení, a z jednotlivých příběhů pak sestavil úvodní díl celé fantasy řady. Její hrdiny zasadil do světa připomínajícího středověk, a tak na posluchače nečeká zástup zvláštních bytostí, jakými jsou skřítkové, elfové či draci, ale lidští obyvatelé království. Ne snad, že by se fiktivní postavy v knize neobjevovaly, nepatří však k hybatelům vyprávění. Flanagan vystavěl příběh na dobrodružné lince pracující se základními etickými hodnotami –  odvahou, věrností či přátelstvím. Poradil si s postupnou gradací napínavé zápletky, proplétal rytířské souboje, vojenské bitvy i ostatní zápasy dobra se zlem. To vše doplnil suchým a pichlavým humorem přítomným jednak ve špičkování účastníků mezi sebou, ale také v popisu předkládaných událostí. Velký důraz kladl na růst hlavních protagonistů a přirozeně si pohrál i s jejich pocity. 
 

Neukousl si tedy Matouš Ruml příliš velké sousto? Odpověď zní ne. Herec disponuje přirozeným talentem, který mu umožnil vyprávět komplikovaný příběh a hlasově vystihnout výše uvedené charakteristické rysy díla. V propagačním videu sdělil, že ho dobrodružství a fantasy baví, a že v něm probouzí dětskou hravost. Tato slova jednoznačně potvrzuje jeho interpretace. Ruml umí vyjádřit obavy šestnáctiletého Willa i jeho rozhodnost, Horácovu bezelstnost nebo strach ze šikanujících spolužáků, tajuplnou tvář a příkrost učitele Halta, panovačnou i rozhodnou povahu Evanlyn a cit pro napjaté situace. Škoda jen, že režisér snímku čas od času nenechal herce načíst některé věty znovu a mistr zvuku si ne vždy technicky poradil se střihem. Četba by tak neobsahovala patrná váhání uprostřed rozběhnutých myšlenek. Posuzujeme-li ovšem audioknihu z celkového hlediska, můžeme konstatovat, že se nelehkého úkolu načíst více než dvacet hodin čistého času ujal Ruml se ctí a Hraničářova učně zvládl.
 
Značnou předností hercova přednesu je i reakce na vývoj autorových osob. Rozhodne-li se Bookmedia pod značkou Audiotéka natočit celou sérii, Matouš Ruml dokáže v závěru pojmout Willa už v dospělém věku. Totéž platí i pro První roky – prologové tituly předcházející učňovým příhodám. Pokud by však ekonomické či lidské faktory zabránily nabídnout posluchačům všechny části, osobně bych se přimlouval zato, aby alespoň následující čtvrtý díl byl pro ukončení rozpracovaného děje natočen.

Doufejme, že se s Matoušem Rumlem budeme setkávat častěji. Ve Flanaganovi dokázal, že se směle může postavit vedle četně obsazovaných a stálých audioknižních interpretů.