Zpět

Lidský obraz otce vlasti

recenze, , 08.02.2016
Karel IV. ‒ Tajný deník
Vydavatelství OneHotBook se do povědomí posluchačů zapsalo především severskými detektivkami, často se však v jeho produkci objeví i žánry zcela odlišné. Vedle dětské literatury několikrát zabrousilo k humoristickým románům, nebrání se sci-fi, biografiím, ani historii. Do poslední jmenované kategorie přispělo například Žítkovskými bohyněmi – vyprávěním o výjimečném rodu léčitelek z Bílých Karpat, či titulem Dva proti Říši, podrobně rozebírajícím okolnosti atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha. Zbrusu novou historickou audioknihou je Tajný deník významného českého krále a římského císaře, našeho otce vlasti, Karla IV.
Léta páně 1363 usedla v dobách odpočinku k pergamenu hlava království českého, aby podrobně sepsala svůj životopis. Od popisu aktuálních záležitostí, týkajících se panování i soukromého života, utíkala do vzpomínek na dětství, k pobytu na francouzském dvoře, k prvním zkušenostem s rozhodováním v Itálii, i k postupnému budování své rodné země. Panovník nezapomněl ani na svého otce Jana Lucemburského, ke kterému sice zachovával úctu, nicméně vzájemné sympatizování bylo v jejich případě dosti problematické. Řada informací z otcova panování zůstala Karlu IV. skryta po desítky let a tak, aby byly životní peripetie obou postav lépe čitelné, obohatilo králův text vyprávění dobrého Janova přítele o osudy a mašinérie Jindřicha z Lipé, Elišky Rejčky, Karlových rodičů a dalších zúčastněných. Proč ale císař tak činil, když otcova služebníka do té doby neměl příliš v oblibě? A komu byly řádky určeny? 

Přestože se jedná o fiktivní paměti vytvořené Josefem Bernardem Prokopem, jde o kvalitní a vysoce umělecké dílo. Autor vycházel z historických reálií a obohatil je o myšlenky a pocity otce vlasti. Pohroužil se do Karlova nitra a dokázal předložit dobré i stinné stránky jeho osobnosti tak, že královu památku nijak nezneuctil. K velké přednosti díla patří i absence archaických výrazů, což však nebránilo zachovat atmosféru 14. století. Dobře založená půda pro audioknihu si žádá jen ty nejschopnější tvůrce a Tajný deník si na ně rozhodně stěžovat nemůže. Rozhlasový a audioknižní režisér Michal Bureš vsadil na zkušeného interpreta Jiřího Dvořáka. Volba to byla více než šťastná – Jiřímu Dvořákovi se podařilo zcela vystihnout autorův záměr. Karel IV. v jeho podání neztratil nic ze své vážnosti a vznešenosti, bezmezně miluje, tápe, koná dobrá i špatná rozhodnutí. Čtec však také našel porozumění i pro lehce ironické vyprávění Janova služebníka či úctu vzbuzující vystupování Arnošta z Pardubic.
 

O vydavatelství OneHotBook je známo, že si na výběru hudebních doprovodů dává velmi záležet. Pro českého vladaře zvolilo pravou středověkou muziku skupiny Řemdih. Duchovní vícehlasé písně, bitevní pochody, lyrické skladby i slavnostní melodie věrně dotvářejí kontext daného období a zároveň korespondují s jednotlivými událostmi. Dalším pozitivem audioknihy je i její přehlednost. K té slouží už zmíněná hudba, mimo jiné využita i pro přenos v čase, ale také důkladná práce s pomlkami, oddělující části vyprávění.

Důstojná oslava 700. výročí císařova narození může tedy audioknižně započít!