Zpět

Atomová bomba a bokononistická utopie

recenze, , 11.01.2023
Kolíbka
11. 11. loňského roku by Kurt Vonnegut, Jr. oslavil sto let. Při příležitosti významného výročí se posluchači dočkali prvního českého regulérního zpracování audioknihy tohoto jedinečného amerického spisovatele. Audioknihu Kolíbka vydalo v režii Petra Gojdy a v interpretaci Ivana Řezáče vydavatelství Tympanum.
Mluvíme-li o první regulérní audioknize, je třeba vysvětlit, co tím míníme. Posluchači se totiž mohli s  jeho tvorbou seznámit už loni, a to prostřednictvím rozhlasových zpracování románů Matka noc a Snídaně šampionů, který je autorovým zřejmě nejslavnějším dílem. Obojí odvysílal jako četbu na pokračování Český rozhlas Vltava, shodně v režii Lukáše Kopeckého, interpretaci Michala Bumbálka a úpravě Ludvíka Němce. Jedinou vydanou, navíc neupravenou a nezkrácenou nahrávkou, která je českým posluchačkám a posluchačům k dispozici, ale prozatím je jen Kolíbka vydaná Tympanem, a to v překladu Jaroslava Kořána z roku 1976.
 
Žánrově zařadit svébytné a originální dílo Kurta Vonneguta, Jr. by bylo nejen náročné, ale při příklonu k jakémukoli ze známých žánrů též chybné. Obvykle se můžeme dočíst, že se jedná o texty satirické, humoristické a zároveň z rodiny science-fiction. Nejinak je tomu i v případě Kolíbky, která má ke všem zmíněným literárním žánrům blízko, přesto by se k nim bez přimhouření obou očí dala přiřadit jen těžko a pokus o jasnější definici by spíš než recenzi slušel detailnější literárně-vědné analýze.
 
Dílo Kolíbka (původně vydané roku 1963) předkládá čtenářům prostřednictvím bizarního světa a neméně bizarního humoru celou řadu vážných témat, jako jsou problémy moderní vědy, vydatně se opírá o otázky náboženské a v posledku má veskrze pacifistické vyznění. Divoký a poměrně bohatý děj začíná u spisovatele-vypravěče, který plánuje knihu o otci atomové bomby, přičemž jeho středobodem zájmu je, co on a jeho rodina dělali v okamžiku jejího výbuchu. Posluchači hned zkraje zbystří a pochopí, že nemají co dočinění s historickým románem, neboť autor hned zkraje sází na podivuhodné obrazy a absurdní situace, čemuž v audiálním zpracování odpovídá i mírně ironický tón interpreta Ivana Řezáče.
 
Sledem událostí se děj románu postupně mění – namísto pátrání po informacích do biografické knihy se autor vydává po stopách tajuplné a nebezpečné látky nazvané „led číslo 9“, přičemž postupně trousí poznámky o své cestě k bokononismu, tedy fiktivnímu náboženství pramenícímu ze smyšlené filozofie a mající původ v komunitní společnosti na ostrově, kam se vypravěč posléze vydává. Od toho okamžiku se žánr románu mění de facto v klasickou ostrovní utopii, jakou známe už od dob Thomase Moora, byť ve skutečnosti se jedná o utopii falešnou. Ta vyvrcholí v apokalyptický román, přičemž závěr díla nechává plně rozvinout antimilitaristickou myšlenku celého Vonnegutova románu. 
 
Ivan Řezáč se do četby opírá s nepřeslechnutelným pochopením satiričnosti díla, ponechává si jistý odstup a zároveň se nebojí ponořit do pitvořivých dialogů, zejména paroduje-li autor určité lidské typy nebo společenské fenomény. Příjemným detailem je interpretova práce s dechem v dialozích, především u některých vedlejších postav. Zatímco v promluvách vypravěče nádechy a výdechy slyšet téměř nejsou, v přímé řeči jsou velice dobře patrné a místy opravdu výrazné, díky čemuž působí autentičtěji. U některých protagonistů Řezáč zase zvyšuje dojem dělnického či lidového prostředí, ze kterého konkrétní postavy pochází, a to například nepřeslechnutelným – přesto nerušivým – protahováním některých slabik a podobně. Takové detaily jsou pro celkový dojem velkým plusem, díky němuž je audiokniha skutečně živá a mnoho citlivějších posluchačů přítomnost těchto zdánlivých drobností jistě velmi potěší.
 

Obecně lze říci, že interpret také dobře zvládá vcelku velké množství postav, které jsou nejen podávány svébytně, ale také v jistém kontrastu k vypravěči, který Řezáčovým prostřednictvím hovoří jemnějším hlasem než většina ostatních. Mimo jiné se díky tomu posluchači neztratí sledu dialogů. Nahrávku doplňující hudební předěly skladatele Jakuba Kudláče jsou pestré a příjemně originální. Někdy se nesou v rytmu elektronické hudby, často s nádechem jisté nejapnosti (např. inspirované žánrem chiptune), jindy hrají veselé melodie doplněné pianem, občas místo jinglu zazní jen zvuk frkačky. Hudba tu výborně dotváří fantaskně komickou estetiku díla, které ovšem nese hluboké myšlenky a pod nánosem bizarního a satirického humoru otevírá a reflektuje nemálo temnějších témat.

Kolíbka je tedy ve výsledku opravdu velmi kvalitně zpracovaná audiokniha, která dává vyniknout hlavním aspektům autorovy tvorby. Můžeme jen doufat, že tato nahrávka románu Kurta Vonneguta, Jr. není poslední, jaké jsme se u nás dočkali.