Zpět

Stíny, které vrhá kruh

recenze, , 26.04.2018
Kruh
Kruh, detektivku od francouzského spisovatele Bernarda Miniera, si už můžeme v audioverzi poslechnout. Teď přišel na řadu Kruh amerického aktivisty Davida Eggerse – dystopická vize sesíťovaného světa.
Nakladatelství Bookmedia přistoupilo ke zvláštnímu tahu, když svěřilo interpretaci Kruhu herci Radkovi Valentovi. Kniha je totiž vyprávěna z pohledu mladé dívky a její optiku neopouští. Dokonce se Mae stane zřítelnicí svých followerů, když se rozhodne natáčet, komentovat a okamžitě zveřejňovat vše, co za den zažívá. Mladý ženský hlas by příběhu slušel víc a činil by jej uvěřitelnějším.

Posluchač skočí rovnýma nohama do života mladých Američanů, kteří dokončili studia a čekají, že konečně začnou žít a naplňovat svůj potenciál. Jenže místo toho je čekají ubíjející pracovní pozice a nadřízení, kteří o jejich energii, inovace a nadšení nestojí. Stejně jako v reálném světě je zaměstnavatelem snů Google nebo Facebook, v románu je to společnost Circle, technologický obr, který je propojením univerzální sociální sítě, vyhledávače, e-nákupů, e-výzkumů, e-bankingu a tím, čím ve virtuálním světě ještě není, se brzy stane.
 
Kniha přichází se slibným nápadem prozkoumat, jak moc je křehká a zneužitelná naše závislost na sociálních sítích. Nečekejme nerdy chabé tělesné konstrukce, kteří nerozlišují den a noc, nemyjí se a od svého počítače se nemohou ani na chvíli odloučit. Circlané jsou skvělí a nováček Mae, kterou do společnosti přijali teprve nedávno, je nadšená. Díky náramkům mají všichni zaměstnanci perfektní přehled o svém zdravotním stavu, vyváženě se stravují a často sportují, po práci se sdružují a nemají důvod nic skrývat. Proto každou další novinku, jenž je propojí s ostatními, ať už jsou to kamery, čipy nebo sensory, vítají s nekritickým nadšením.

Filmové zpracování, které nedávno uvedla kina, se nutně dopustilo mnoha interpretačních posunů, vypustilo či sloučilo postavy, zastřelo motivy jednání hlavní hrdinky a změnilo konec. U audioknihy se ničeho takového posluchač obávat nemusí, protože ta věrně převádí původní text do zvukové podoby. A tak se seznamujeme s velkým množství Circlanů a pronikáme hlouběji do povahy Mae, jedináčka starších rodičů, která se snaží ostatním zavděčit, dělat vždy vše správně a disciplinovaně se zhostit každého úkolu. Má ovšem i svou divokou stránku, která se ve filmu neobjeví. Celkově však kniha stojí na hrdince nevzbuzující přílišné sympatie, což klade na narátora větší nároky.
  
Škoda tedy že Valenta není režií veden k energičtějšímu projevu, výraznějšímu odlišení řeči jednotlivých postav, emotivnější prezentaci milostných či spíše erotických pasáží. Oporou mu nejsou ani nepříliš nápadité hudební předěly. Když příběh ve druhé polovině začne ztrácet dech, chybí vzedmutá vlna, která by posluchače přes schematicky vystavěné kapitoly elegantně přenesla.

Přestože Eggers nápad jen rozehrál, a ne ve všech liniích rozvinul do uspokojivého literárního rámce, poslech Kruhu jednoznačně doporučuji. Je totiž zrcadlem naší nezkalené snahy sdílet své životy a komerčního a politického tlaku tuto virtuální obnaženost využít a zpeněžit. Příběh nás donutí přemýšlet nad důsledky transparentní politiky, jež občany vyzývá k přímé demokracii, nad odvrácenou stránkou opatření, která ve jménu prevence monitorují každý náš pohyb.

Nová média nás hodila do vody, tak plaveme, jak umíme, a snažíme se moc nenalokat. Jenže málokdo má odvahu nahlédnout pod hladinu a ostatní varovat, pokud se blíží žralok. Dokonalý Kruh vrhá stíny a možná je jeho velké C v logu jen otevřenou nenasytnou tlamou. Poslech Kruhu by koneckonců mohl posloužit jako dobrá rozehrávka lekce mediální výchovy.