Zpět

Rozmarná odyssea

recenze, Ivan Matějka, 23.02.2017
Můj strýc Odysseus
Jednu z pozoruhodných českých próz posledních desetiletí resuscitoval Radioservis v podobě audioknihy, respektive dramatizace vydané na zvukovém nosiči.
Román Jiřího Marka Můj strýc Odysseus zůstává poněkud ve stínu populárního Panoptika starých kriminálních příběhů a je čtenáři dnes možná trochu opomíjen – kniha byla poprvé vydána roku 1974, poté několikrát reeditována, ale během posledního čtvrtstoletí vyšla znovu jen jednou (2001). A přitom je to próza dějem usazená sice v minulosti, kterou s časovým odstupem stále více nahlížíme s nostalgickým sentimentem (poslední desetiletí monarchie a první desetiletí republiky), ale náhledem na hříchy světa stále současná. Posuďte sami – takto vidí poměry v mladé republice Československé vypravěč knihy: „Republika byla rozdělena jako úrodné pole na díly a parcely a každou obhospodařovala jiná politická strana; ty se znesvařovaly a usmiřovaly podle toho, co zrovna víc vynášelo. V novinách se tomu říkalo politický boj a ti, kdo neměli čas a chuť se ho účastnit, tomu říkali lumpárna...“

Markův román, inspirovaný dávným Homérovým eposem a jeho titulní postavou, ovšem není jen nějakou společenskokritickou prózou. Je zároveň rozmarným a zábavným příběhem, stejně jako románem mravů.
 

Zkušený režisér Jan Jiráň si Markův text sám zdramatizoval – a jako inscenátor promyslel do detailu. Ve zvukové adaptaci sice tolik nevynikne pěkný jazyk Markovy prózy, který bychom mohli označit až za „vančurovský“, ale Jiráň ponechal typické rysy předlohy, v níž se epizody příběhu proplétají s vypravěčovou řečí i s promluvami hlavní postavy k vypravěči (s typickým oslovením „chlapče“). Atmosféru příběhu dokresluje původní hudba Vratislava Šrámka, ale i s citem volené drobné zvuky a ruchy.

Na časové ploše šesti hodin a sedmi minut se Jiráňovi podařilo rozehrát směšněhrdinské panoptikum postav a postaviček (i pro malé role vybral však nepřehlédnutelné herce), v němž má hlavní slovo strýc Frajvald, onen moderní Odysseus, který veškeré nástrahy osudu překonává podnikavou chytrostí i pragmatickou mazaností. Je to jedna z těch roztomilých literárních postav, jež si navzdory své truchlivé profesi (strýc Frajvald je majitelem pohřebního ústavu) dokážou užívat života naplno a s radostí.

Nahrávka vznikla přímo pro zvukový nosič (CD/mp3). Radioservis tak znovu velmi šťastně a plnokrevně vystoupil z kruhů, které mu předurčuje jeho pevné spojení s Českým rozhlasem, s aktuální i historickou rozhlasovou tvorbou. Stalo se tak i díky sponzorské podpoře společnosti Nosta-Hertz.