Zpět

Zrození Západu z mořské pěny

recenze, , 13.10.2023
Námořní slepota
​Michael Romancov, politický geograf působící na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a na pražské Metropolitní univerzitě, vstupuje do veřejného prostoru různými komentáři a analýzami pravidelně již řadu let. Svůj písemný styl pravidelně vybrušuje na stránkách Deníku N, kde jeho autorská stránka čítá kolem sedmdesáti článků. Je proto logické, že ucelenou podobu svých dřívějších textů a přednášek vydal pod názvem Námořní slepota právě v knižní edici těchto novin. Pod značkou Edice N vyšla již pěkná řádka populárně naučných textů (za všechny jmenujme skvělou Vědu podle abecedy Petra Koubského), avšak s Romancovovou studií se knižní produkce deníku poprvé rozšířila i do sféry audioknih.
Uvědomíme-li si, jak velkou část zemského povrchu zabírají oceány, je až s podivem, nakolik je pozornost historiků, politických geografů, politologů, ale i laické veřejnosti dlouhodobě upřena téměř výhradně na pevninu. Moře máme tendenci vnímat jako příjemný cíl cesty na dovolené, ale jen málokdy se nám v obecném povědomí promítne jako významný činitel světových dějin – nanejvýš v něm vznikl život, pak Kolumbus objevil Ameriku a během druhé světové války se cosi odehrálo v Pacifiku. Toto podcenění slaných vodstev nazývá Michael Romancov námořní slepotou a ve své knize formou historiografického pojednání dokládá, že využívání moře hrálo klíčovou roli v dějinách a že stálo za vznikem tzv. globálního Západu, který se zjednodušeně řečeno zrodil z mořské pěny na půdorysu někdejších evropských impérií.
 
Kniha je doslova nabitá informacemi, ale protože je vedena snahou o komplexní pojetí, které má za cíl především odhalit souvislosti a konsekvence, je zároveň přehledná a má jasnou strukturu. Romancov navíc píše nesmírně poutavým stylem, který je čtivý, aniž by přehnaně zjednodušoval. Začíná výjevem, kdy se před loďstvem Kryštofa Kolumba objevuje souostroví Bahamy, mapuje významné i zdánlivě okrajové události a zasazuje je do kontextu, z něhož vyplývá klíčový význam moře a námořních událostí pro uspořádání světa, v kterém momentálně ráčíme žít – význam historický, ale z hlediska dopravy, vojenství, tvorby klimatu nebo jako zdroj obživy stovek milionů lidí (jen rybolovem a navazujícími obory se živí půl miliardy lidí) význam ryze současný, praktický a svým způsobem věčný.
 
Nyní se však dostáváme k otázce, nakolik je podobný text vhodný pro zvukové zpracování. Na jednu stranu zde máme podrobnou studii, jejíž četba u mnoha čtenářů jistě vzbuzuje potřebu některé informace doplnit, zpřesnit či rozšířit dalším studiem nebo prohlížením map a obrázků, jichž je především internet nepřebernou studnicí. Na stranu druhou postavme běžného konzumenta podcastů a časopisecké publicistiky, jehož hlavní ambicí je sbírat v dostatečném množství a rozumné hloubce informace o dnešním světě, jemuž chce porozumět co možná nejvíc.
 
 
Lze asi říct, že audiokniha cílí spíš na druhý typ zájemce. Lze ji charakterizovat jako svým způsobem profesionálním hlasem reprodukovanou sérii přednášek, jen tu a tam doplněnou o živelnou hudbu či nenápadné jingly v podobě úderu do trianglu. Herec a moderátor Zbyšek Horák, který se ujal interpretace, je člověk navýsost zkušený. Jeho hlas slýcháme z rozhlasu a později i z televize od poloviny 80. let a jeho stopa se otiskla do zhruba šedesáti audioknih, jejichž obsah i forma nezřídka korespondují s Námořní slepotou (například Stručné odpovědi na velké otázky Stephena Hawkinga, Všichni muži Kremlu Michaila Zygara či Média, lži a příliš rychlý mozek – průvodce postpravdivým světem Petra Nutila). Dostaneme věcnou, dokumentární četbu, což je přesně to, co bychom očekávali.
 
Na rozdíl od papírového vydání nemá posluchač k dispozici ani několik desítek vysvětlujících poznámek, ani seznam použité a doporučené literatury, jde opravdu jen o převedení stěžejního textu do mluvené podoby. Na tom však, pokud se řadíme do druhé skupiny zájemců, není nic špatného. Pokud nás toto svým způsobem strhující vyprávění dovede ke zvýšenému zájmu, není nakonec nic snazšího, než postoupit na další úroveň a začíst se do papírové knížky nebo e-booku, ideálně na místě s dobrým připojením k internetu pro vyhledávání dodatečných údajů. Ale i pokud zůstaneme „jen“ u poslechu a uvědomíme si alespoň rámcově, jaké sdělení autor přináší, audiokniha nevznikla nadarmo. Pokud se totiž stane, že je přední expert vybaven krom erudice i komplexitou myšlení a nesporným talentem pro srozumitelné publicistické psaní, mohou na poli popularizační literatury faktu vzniknout opravdu mimořádné počiny, kterým prosté načtení neubírá na kvalitě ani významu.