Zpět

Nejlepší kniha o fake news???

recenze, , 25.05.2019
Nejlepší kniha o fake news!!!
Termín fake news vstoupil do povědomí širší veřejnosti po posledních prezidentských volbách v USA. Že se ale nejedná o fenomén dneška, nýbrž jev, který prochází naší historií po staletí, se dovíme z Nejlepší knihy o fake news, dezinformacích a manipulacích!!!
Miloš Gregor, Petra Vejvodová a kolektiv autorů, kteří mají co do činění s projektem Zvol si info, se rozhodli na základě úspěchu svých putovních přednášek sepsat vše důležité do jedné knihy. Čtěnářům v ní předkládají (zjednodušené) definice propagandy, manipulací i fake news, ozřejmují fungování médií i konspirátorů. Odstavec po odstavci má kniha napomoci k posílení kritického myšlení, tedy větší obranyschopnosti proti lžím či polopravdám. Daří se jí to?

Je nezbytné zdůraznit, že pokud už jistý pud sebezáchovy ve světě fake news máte, pokud se nevyhýbáte zjišťování informací z různých kanálů, pokud dbáte na dohledatelnost zdrojů a pokud si dáte práci s ověřením nějakého tvrzení dříve, než podlehnete emocím a chuti ho šířit dál, pak je pro vás Nejlepší kniha o fake news zbytečnou časovou investicí. Ani co do definic základních pojmů vám totiž kolektiv autorů nepředloží nic, co by vás významněji obohatilo. Cílí jinam – na čtenáře spíše mladší, školou povinné, kterým je určen jak jazyk knihy, tak její grafická úprava. Nejlepší kniha o fake news více než cokoliv jiného připomíná učebnici.

I když, už s ohledem na cílovou skupinu a rozsah, je pochopitelné, že v knize musí dojít k určitým zjednodušením, zarazí občas přílišnými zobecněními, nebo naopak nadbytečně rozsáhlými kapitolami. Kupříkladu hned úvodní část, která se věnuje historii propagandy a dezinformací: kdyby autoři mysleli primárně na cíl publikace, historický kontext by mohli klidně vypustit. Je do velké míry povrchní, zkratkovitý a natolik selektivní, že si jím autoři jen zadělali na podřezanou větev. I v dalším textu chybí hlubší ponor do problematiky – autoři pouze vždy navodí téma (například konspirace), uvedou základní definici, jeden či dva případy a jde se dál.
 

A pak tu lze vysledovat jistou dávku ideologizace. Byť se autoři věnují i informačním a sociálním bublinám a nabádají, abychom uměli vykročit z těch svých, oni sami se v jedné ohraničené nacházejí. Nemusíme v poslechu pokročit ani za polovinu, aby bylo jasné, že ty „zlé informace“ proudí podle autorů především z Východu. Dost pravděpodobně to tak bude, přesto by bylo od takto pojaté publikace citlivější, kdyby alespoň skrze příklady demonstrovala nezaujatost, a tedy poukazovala na šíření klamů ze všech směrů, nikoliv jen z Ruska. 

Vydat knihu ve zvukové verzi sice může logicky souznít s úmyslem vychovávat ke kritickému myšlení větší počet lidí. Audiokniha má ale hendikep v absenci obrazových materiálů, které v tištěné verzi umí přinést některé z příkladů. Část informační hodnoty jí tedy schází. Co do provedení však funguje více než dobře. Martin Sláma zcela adekvátně načetl „školometský“ text tak, aby působil svěže a poutavě, ale stále s respektem k tomu, že jde o literaturu vzdělávací (ač by to tak z přebalu knihy nemuselo vypadat). Jeho způsob interpretace, spíše než čtení působí jako uvolněná přednáška, kdy malá skupinka studentů sedí se svým učitelem někde u kulatého stolu nebo na trávníku v městském parku, a on jim povídá o tom, jak si dávat pozor na informace, které se na ně ze všech stran valí.

Vydařila se i zvuková stránka knihy – zapojení nejen jednoduchých hudebních motivů, ale i ruchů odkazuje mnohdy ke starším dobám a technikám šíření informací, třeba na morseovku.

Zvuková Nejlepší kniha o fake news!!! vydavatelství CPress je slibnou vyhlídkou, že i přes rozpačitější začátky skupiny Albatros Media v tomto žánru (kupříkladu Ziburovy cestopisy), bude dobré jejím nonfikčním audioknihám věnovat pozornost.