Zpět

Obchod na korze v naléhavém pojetí

recenze, , 10.05.2019
Obchod na korze
Novela Ladislava Grosmana Obchod na korze získala domácí i světovou proslulost díky filmové adaptaci režisérů Jána Kadára a Elmara Klose z roku 1965. Jejich snímek s Josefem Kronerem a Idou Kamińskou v hlavních rolích získal Oscara coby nejlepší cizojazyčný film. Nová dramatizace z pera Kláry Novotné měla v Českém rozhlase premiéru na konci prosince 2018 v cyklu Rozhlasové jeviště. Nyní vydání téměř osmdesátiminutové nahrávky připravil Radioservis.
Příběh truhláře Tona Brtka, zasazený do kulis Slovenského štátu v roce 1942, začíná v den, kdy na usmířenou dostane od svého švagra, velitele Hlinkových gard, Markuse Kolkockého, galanterii staré Rozálie Lautmanové. Obchod má převzít do svých rukou, arizovat jej. Před chamtivou manželkou hraje Tono roli opatrně postupujícího, leč důsledného správce, ve skutečnosti ale bezbranné ženě v chudě zásobeném krámku vypomáhá a je mu proti mysli jakákoli křivda. Brzy se však situace zostří, nastává datum prvního transportu Židů do pracovních táborů a s ním i životně důležité rozhodnutí.
 

Je logické, že pokud nějaké předloze během let vtisknete všeobecně známou, ba vlastně definitivní podobu, což políčka kinofilmu umí dokonale, je téměř nemožné ubránit se srovnání s novým nastudováním. I proto na to jde rozhlasová dramatizace novely trochu jinak. Režisér Petr Mančal v ní podstatně utlumil drobné filmové momenty vybízející k mírnému pousmání. Naprostou prioritu mají v jeho nastudování soustředěné výkony a výrazné figury. Nechává městečko, jeho hospůdky a krámy čile ožít. Díky zvukovému designu Ondřeje Gáška a Dominika Budila vytváří plastický a přehledný obraz, kdy naprosto pohodlně, ve výborně vystavěných situacích, můžete sledovat počínání jak hlavních hrdinů, tak velmi zásadního druhého plánu v pozadí, ať už hlášení z tlampačů nebo hovory obyvatel. Minimalistická hudba Hanuše Axmanna s narůstajícím nádechem klezmeru zase příjemně kontrastuje s dobře nastudovanými lidovými písněmi.

Jaroslav Plesl vnáší do Tonova charakteru v základu zklamání a hořkost, zároveň však nikterak nesnižuje jeho laskavost a důvěru k lidem. Ani v nejmenším nekopíruje svůj slavný předobraz, což, jak už předchozí řádky naznačují, zde platí všeobecně. Zdenka Procházková ztvárňuje Rozálii Lautmanovou s uchvacující živoucí jiskrou, bohatou zkušeností, zároveň umí zapojit až dětskou naivitu. Není zde vlastně ani stopy po vetché stařence a její souhra s Pleslem je báječná. Však také byla právě za tuto roli nedávno oceněna rozhlasovou Thálií na mezinárodním festivalu Prix Bohemia Radio. Stejným nositelem životní moudrosti je zde i Viktor Preiss v menší roli holiče Katze, při jehož replikách často zamrazí v zádech.

Výrazný prostor si pro sebe zabírá Jiří Vyorálek jako Markus – není líčen jako explicitně záporná postava, přesto však jasně vycítíme vypočítavého kariéristu. Stejně tak je třeba zmínit Petru Špalkovou, která Tonovu ženu postupně prokresluje a umí svůj výkon patřičně vygradovat. Síla nahrávky by však nebyla úplná bez Miroslava Hanuše, Andrey Elsnerové nebo Jiřího Štrébla, kteří dokreslují kolorit v menších, ne však nedůležitých postavách. Zkrátka na rozsah partu se zde opravdu nehraje – všichni účinkující využili svůj prostor na maximum a každá postava je zapamatovatelná. Což jen podtrhuje pečlivost při vzniku výborně pojatého zpracování. Rozhlasový Obchod na korze jistě bude v mnoha chvílích na posluchače působit až tísnivě, ale o to naléhavěji.