Zpět

Poslouchejte tikání svých vnitřních hodin

recenze, , 25.02.2021
Cirkadiánní kód
O vnitřních hodinách jsme už pravděpodobně slyšeli, ale stejně pravděpodobně jsme jim dosud kdovíjakou pozornost nevěnovali. To, že nám jejich poznání a především pak naslouchání a respekt k nim, může zcela zásadně zlepšit kvalitu života, se dovíme ve fascinující audioknize Cirkadiánní kód.
Jestliže nám displej mobilního telefonu začne od podvečerních hodin měnit barvu, tzv. žloutnout, není to z popudu IT dívek a chlapců. Vysvětlení hledejme u vědce Satchina Pandy, který se svým týmem dlouhá léta řeší náš cirkadiánní kód – naše vnitřní hodiny, rytmus, který v sobě máme, ať už si o svobodné vůli myslíme cokoliv. Organismus, a to nejen lidský, podléhá zákonitostem, které není v našich silách měnit a není to ostatně ani žádoucí. Čím lépe je pochopíme a čím více je budeme respektovat, tím kvalitněji se nám bude žít.
 
Posluchače znalého audioknižní produkce Jan Melvil Publishing pojmy, o kterých autor v Cirkadiánním kódu píše, nepřekvapí. I Panda mluví o spánku (vzpomeňme na Proč spíme), o půstu (Kompletní průvodce půstem), o (ne)stárnutí (Konec stárnutí). Pohyb, strava, spánek, to vše je zcela přirozeně propojené a obdobným způsobem by na to měly reagovat i naše návyky. A právě v kontextu cirkadiánního rytmu by ony návyky měly zohledňovat to, co se v těle, ať už s ohledem na stravování, nebo třeba s ohledem na spánek, odehrává.
 
Satchin Panda, zejména narozdíl od Konce stárnutí, nabízí nejen čtenářsky stravitelnější text, ale také jasně zformulované přístupy, jež je možné vyhodnotit a zapracovat do každodenního způsobu „chování“. Jeho rady je možno vnímat jako závěry výzkumů, které lze přímo praktikovat, neboť jsou konkrétní a srozumitelné.
 
 

Cirkadiánní kód je fascinující ze dvou hlavních důvodů: tím prvním je komplexnost, kterou toto téma zpracovává – jak zde již zaznělo, vnitřní hodiny/rytmus jsou v souladu a zcela zásadní pro všechny děje, které se v nás odehrávají. Druhý důvod, proč audioknize věnovat zvýšenou pozornost, spočívá v praktičnosti a dosažitelnosti. Z kapitoly po kapitole vychází vždy jasně zformulovaný závěr a kroky, které nepředstavují tak kruciální zásah do života, abychom vše vzdali hned zkraje. Naopak – vraťme se na začátek k zabarvení displeje: vždyť už jen ten nažloutlý filtr lze brát jako první krok. Pozitivní změna se začne projevovat záhy (a to si nemusíme ani měřit spánek). Jakmile budeme chtít pokročit ještě dál, můžeme si třeba na telefonu večer nastavit speciální červený filtr, který de facto zcela filtruje nežádoucí modré světlo displeje. Anebo se zkrátka večer zcela obejdeme bez dívání do displejů.
 
Obdobně bychom mohli jít bod po bodu: Panda nás nenutí překopávat jídelníček, ale v souladu s celým tématem knihy, pouze předkládá jasné argumenty, proč je velmi žádoucí pravidelnost a také časové (čím kratší, tím ve výsledku pro náš život lepší) okno, v němž jíme. A ačkoliv je cirkadiánní rytmus zdánlivě jednoduchým tématem, audiokniha poví, jak široce nás ovlivňuje ať už jde o spánek, studijní výsledky, schopnost přemýšlet, komunikovat nebo se vyvarovat i závažných onemocnění (či přinejmenším snížit riziko jejich vzniku).
 
Nepřekvapí a potěší, že u Melvila padlo rozhodnutí svěřit takový typ textu Tomáši Voženílkovi. Po skvěle zvládnutých audioknihách Stát se investorem a především pak Navždy plynule navazuje Voženílek na „krasojízdu“ a Cirkadiánní kód rozhodně coby audiokniha funguje jako jedna z těch nejlepších, které doposud v portfoliu brněnského vydavatele najdeme. Nejen proto, že se díky interpretaci a stylistice samotného textu posluchač opravdu obejde bez čtení papírové knihy, ale i z důvodu pečlivého režijního vedení, které tentokrát o poznání lépe zachází s hudební dramaturgií. Tam, kde v minulosti zaznívaly spíše nahodilé tóny, máme krátké hudební motivy, náladou zohledňující pozitivní dopad, který na nás může poslech Cirkadiánního kódu mít. Samozřejmě jakmile začneme nabyté informace aplikovat v životě.