Zpět

Poselství letokruhů

recenze, , 16.06.2015
Příběhy památných stromů
Na počátku byla semínka, ze kterých vyrostly stromy, jež dokázaly často přežít i dlouhá staletí. Do svých letokruhů si uložily proměňující se svět a spoustu příběhů slavných osobností i obyčejných lidí, o nichž dovedou poutavě vyprávět. Jejich tiskovou mluvčí se stala Marie Hrušková, pro kterou se předávání odkazu památných dřevin stalo celoživotním koníčkem. Ponořila se do historických pramenů i do lidových vyprávění a zasloužila se tak o celou řadu zajímavých publikací, několik rozhlasových pořadů, televizní seriál i o audioknihu, kterou si blíže představíme.
V audioknize Příběhy památných stromů, jejímž vydavatelem je Radioservis, se nachází celkem devět vyprávění, většinou zasazených do konkrétního historického období. Najdeme v ní umělecké vylíčení skutečných událostí, pohádky i pověsti, nechybí ani stručné shrnutí toho, co se se stromy stalo v následujících letech. Režisér nahrávky, Jan Jiráň, se pro pestrost titulu obklopil více interprety, jejichž hlasy pečlivě prostřídal.

Josef Somr s nadhledem a nadčasovostí dokázal vdechnout život vyprávění o narození Svatého Václava, při kterém byl na jeho počest ve Stochově zasazen dub, i povídání o kázání Jana Husa pod lípou v Úklidu. Jan Vlasák zase zasvěceně převyprávěl pověst o karlštejnském havranovi, který se dal pohladit pouze od otce vlasti. Bára Hrzánová na svou málem do pekla odnesenou bábu šla docela jiným způsobem, totiž s nadsázkou, ironií a humorem. Podobný styl zvolil i Jiří Lábus, jehož opilý hrdina vidí u buku zakleté panny.
 

Hrůzu nahánějící texty, pojednávající o odcizení zlaté hadí koruny a o krutém staviteli třeboňských rybníků, byly ušity přímo pro přesvědčivý hlas Michala Pavlaty. Smutný příběh o nalezeném neznámém muži citlivě přečetla Naďa Konvalinková. Příjemným překvapením je i závěrečný dialog ze současnosti mezi Věrou (Zdeňka Volencová Žádníková) a Radkem (Petr Rajchert) - zatímco mladík dojednával svatbu na zámku, dívka na něj čekala na vyhlídce nad Dobříší. Když se setkali, začali si krom jiného povídat i o stromech v zámeckém parku.
 

Díky Vratislavu Šrámkovi se k dokonalému přednesu připojuje i vhodná hudba. V několika předešlých titulech, režírovaných Janem Jiráněm, se melodie na různých místech nahrávek často objevovaly nahodile a bezúčelně, v Památných stromech tomu tak ale není. Skladby podkreslují dramatické i rozverné pasáže, oddělují příběhy od faktografických údajů a podtrhují poetičnost celého díla. K výjimečnosti titulu rovněž přispívají i střídmě vybrané autentické zvuky lesa, ptáků, nočního žabího koncertu či klapot kopyt v doprovodu koňského odfrkávání.

Příběhy památných stromů nejsou jen tak obyčejným převyprávěním několika pověstí. Nenucenou formou přibližují životní sílu přírody a to, jak málo si jí vážíme a jak si často ani neuvědomujeme, že je pro nás tak důležitá. Stromy toho pamatují mnohem více, než si můžeme pamatovat my. Kéž by se jejich poselství, zaznamenané teď i do audioknihy, dostalo co možná k nejširšímu počtu lidí.