Zpět

Příliš vážná Karanténa

recenze, , 24.08.2020
Karanténa
Peter May patří nejen ke stálicím portfolia brněnského knižního nakladatelství HOST, ale také vydavatelství OneHotBook, které jeho tituly adaptuje do zvukové podoby. Nepřekvapí tedy, že se nejnovějšího Mayova kousku Karanténa dočkal český čtenář i posluchač, a to v těsném závěsu po světové premiéře.
Karanténa není Mayovu poslední prací – v jeho počítači odpočívala dlouhých patnáct let. Údajnou příčinou dřívějšího nevydání byla přílišná vykonstruovanost a nerealističnost zápletky. Jakmile však do světa vplul COVID-19, začali vydavatelé své dřívější negativní postoje přehodnocovat a Mayovu detektivnímu thrilleru připravili s využitím aktuální situace silnou PR kampaň.

Při četbě či poslechu Karantény vás pravděpodobně přepadne otázka, jak dokázal Peter May předvídat, co se v roce 2020 odehraje? Sám autor vysvětluje, že nejde o žádnou věštbu – nastudoval si španělskou chřipku a na základě detailů z minulosti vystavěl půdorys aktuálního příběhu. Zejména v druhé polovině románu, si ovšem čtenář a posluchač položí otázku další: neměla Karanténa přeci jen raději zůstat v Mayově počítači?
 

Nelze se totiž zbavit dojmu, že románu schází vytříbená typologizace hrdinů a bohužel i pečlivější stavba děje. To, co se zpočátku tváří být docela klasickým Peterem Mayem (v tom dobrém smyslu slova), postupně nabourávají nelogičnosti. A že jich není málo. Skoro se až vplíží pochybnost, zda vydavatelé před patnácti lety román „nezařízli“ ne pro nerealističnost kontextu, v němž se příběh odehrává, nýbrž kvůli pochybným odpovědím na vznikající otázky a kvůli zvratům, které zbytečně podkopávají to doposud vystavěné.

Obdobně ambivalentní postoj lze mít i k samotné audioknize. S Peterem Mayem to režie ani jednotliví interpreti nikdy neměli snadné – autor se totiž ve valné většině případů bere hodně vážně. Někdy je ona nekompromisní drsnost díky dostatečné hloubce příběhu a postav (zejména v tzv. ostrovní trilogii) namístě a jistá míra patosu v přednesu (Jiřího Dvořáka) funguje. Jindy je to s vyvážeností textu poněkud na štíru a musí pomoci civilnější interpretace (Davida Matáska). U Karantény, jak už zmíněno, nekráčí Peter May vypravěčsky seriózně ani přesvědčivě, a tak jeho vážnost působí místy křečovitě. A herec Daniel Bambas takové vyznění textu jen posiluje. Větu za větou zatěžkává důrazem na celkovou nepříjemnost atmosféry a prostředí, akcentuje složitost přicházejících situací. Víc než kdy jindy bude záležet na prahu citlivosti konkrétního posluchače, kdy takový způsob (vele)vážného přednesu tohoto (vele)vážného textu začne vnímat jako parodii a kdy se pro něj stane přinejmenším otravným. (Připočtěte k tomu i muziku, která sama o sobě není zlá, jen samozřejmě – zcela logicky v souznění s celkem – ještě přikládá onomu vyznění.)

Tam, kde kdysi na ostrově Lewis šlehal do tváří chladný a ostrý vítr, mohla nános patosu a přílišné vážnosti ukočírovat originální a zejména pak do detailů propracovaná zápletka a psychologie postav. U Karantény toto schází. A je otázkou, zda alespoň coby žánrová oddechovka – zvláště v době probíhající pandemie – může zafungovat.