Zpět

Bleskový Vondruška

recenze, , 10.11.2013
Případ masopustních maškar
Historik Vlastimil Vondruška patří bezesporu mezi nejplodnější české spisovatele. Vedle převážně odborných prací z 80. a 90. let je autorem několika desítek beletrií, především historických románů, nejčastěji detektivních. Cyklus povídek Letopisy královské komory zasadil do 16. století, rozsáhlejší a mezi čtenáři známější sérii případů královského prokurátora Oldřicha z Chlumu situoval do doby ještě dřívější - do časů vlády Přemysla Otakara II.
Právě z této detektivní řady čerpaly tři rozhlasové nahrávky, které vyšly na CD nakladatelství Moba (Dýka s hadem, Záhada zlaté štoly a Adventní kletba) a také trojice audioknih vydavatelství AudioStory (Jménem krále, Apage Satanas! a Případ masopustních maškar), na které se zaměříme v této recenzi.

Příběh Jménem krále je nejspíše tím nejvíce známým mimo okruh Vondruškových čtenářů. Vyšel původně pod názvem Osudný turnaj jako část trilogie Vražda v ambitu, ale v roce 2009 jeho námět zpracoval režisér Petr Nikolaev do filmu Jménem krále a příběhu už název zůstal. Přidrželo se ho i AudioStory, když ve spolupráci s Vyšehradem vydalo v loňském roce jeho audiopodobu. Následovala ji rozsáhlejší Apage Satanas! a letos tedy Případ masopustních maškar, který je vlastně jakýmsi úvodním dílem cyklu - dozvíme se v něm, jak se Oldřich z Chlumu stal královským prokurátorem a jaké události tomu předcházely.

Celý příběh načetl Vladislav Beneš, který je coby spoluinterpret uveden i pod ostatními Vondruškovými audioknihami od AudioStory. Beneš se na poli herectví a dabingu pohybuje už od dětství a na jeho hlase je to skutečně znát. Je profesionálně kultivovaný, s bezchybnou výslovností a intonací. Postavu Vandama z Rudišovy Národní třídy bychom mu uvěřili asi těžko, ovšem pro přednes historického románu, byť detektivního žánru, je jeho hlas velmi vhodný.

Oproti předchozím dvěma audioknihám, táhne Případ masopustních maškar Vladislav Beneš zcela sám. Není divu - zatímco Jménem krále měla téměř dvě a půl hodiny a Apage satanas! dokonce pět, scvrknul se Případ na hodinu jedinou. Vedle svých předchůdců tak může působit jako pouhá synopse, nebo dokonce jen osnova rozsáhlejšího textu. To se bohužel odráží i v celkovém rytmu příběhu, který je uspěchanější než by se na historický román slušelo. Lze si představit, že čtenáři Vondruškových, v průměru asi 300 stránkových knih, budou touto miniaturou zklamáni. Na druhou stranu ale má možná Případ masopustních maškar šanci oslovit ty posluchače, pro něž byl při seznámení s Vondruškovými romány překážkou právě jejich větší rozsah.
 

Vzhledem k výše zmiňované délce nahrávky, mohla se tato vejít na jediné klasické audio CD, což je dnes, v době mnohahodinových audioknih, poměrně raritní. Titulní stránka bookletu je díky motivu s historickou ilustrací (pro Vondrušku typickému) na pultech obchodů nepřehlédnutelná. Spolu s dříve vydanými i těmi budoucími Vondruškovými CD od AudioStory, může Případ masopustních maškar tvořit součást úhledné sbírky historických detektivních audioknih.