Zpět

Saint-Exupéryho literární pásmo

recenze, , 24.11.2021
Správně vidíme jen srdcem
Literární pásmo je specificky rozhlasový útvar, který stírá hranice mezi publicistikou a uměleckou tvorbou. Pomocí metody montáže spojuje různé drobnější útvary a žánry (rozhovory, citace z díla, hudbu, audiozáznamy a podobně) v jeden kompaktní celek. Obvykle pásma jako taková pojednávají o významných osobnostech, ale pokud zajdeme hlouběji do historie, najdeme v ní i pásma s historickou či vědeckou tématikou. Právě ona montážní metoda dodává obyčejnému portrétu či medailonu přidanou hodnotu. Neomezuje se na pouhý výčet faktických informací, ale kombinací vybraných citací a faktografie poskytuje posluchači barvitý obraz představovaného. V kontextu audiotvorby (zejména té rozhlasové) jsou literární pásma velice častým žánrem, jejichž cílem je představit osobnost či dílo z nové perspektivy.
Antoine de Saint-Exupéry ve své knize Malý princ „ústy“ lišky říká: „Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“ Právě tento citát uvozuje a tematizuje literární pásmo složené z Exupéryho textů, úvah a myšlenek, které nedávno vydal Supraphon. Toto nakladatelství s motivem Malého prince nepřichází poprvé. V roce 2017 vydalo dramatizaci tohoto nejznámějšího Exupéryho díla v úpravě a režii Richarda Bergmana a v roce 2019 vyšlo volné pokračování Nový návrat malého prince, za kterým autorsky stojí taktéž Richard Bergman – tato audiokniha získala v roce 2020 druhé místo v Cenách Bystrouška, které každoročně udělují dětští posluchači. S audioknihou Správně vidíme jen srdcem se však Supraphon přesouvá od dětí k dospělému posluchači a nabízí mu úvahu nad dnešním světem.
 
Autorem a zároveň režisérem pásma je Alan Piskač, který ze sedmi Exupéryho knih (včetně Malého prince nebo Válečného pilota) vybral velice silné myšlenky o přátelství a lásce, o válce a míru a o síle lidství. Obyčejně bývají literární pásma propojená postavou vypravěče, který posouvá obsah (mluvit o ději je v případě pásem trochu nadnesené) dál. Ve většině případů jde o pomocnou berličku, která udává tempo a zprostředkovává faktické informace. Piskač se však o postavu vypravěče neopírá a celé pásmo konstruuje pouze z ukázek z Exupéryho díla, včetně všech údajů ze spisovatelova života. Tato skutečnost sice od posluchačů vyžaduje větší míru soustředění, zároveň se ale před nimi při pozorném poslechu otevírá poetický svět plný zajímavých myšlenek, který by postava vypravěče zbytečně narušovala.
 

Alan Piskač svěřil interpretaci Exupéryho úvah Kláře Issové a Matouši Rumlovi. Herečka v pásmu vystřídá dvě polohy – balancuje tak mezi střídmou civilností a jistou pohádkovostí, která je patrná zejména při čtení ukázek z Malého prince. V tu chvíli se její projev o něco zpomalí a dostává punc čtení na dobrou noc. Tato dvojí interpretace Issové však není špatně, naopak usnadňuje posluchači orientaci v ukázkách, a navíc jde v duchu s princovou naivitou. Oproti tomu Matouš Ruml je po celou dobu stejně civilní, což zejména v autobiografických ukázkách z románu Válečný pilot dodává čteným tématům na naléhavosti a autenticitě.
 
Audiokniha Správně vidíme jen srdcem si patrně nezíská velký okruh posluchačů. Ne však proto, že by byla nezajímavá či nekvalitně natočená, ale spíš kvůli svému poselství a náročnému tématu, které nelze označit za odpočinkový poslech. Avšak ti, kteří se k poslechu odváží, budou velice mile překvapeni kompaktností vybraných pasáží a zejména nadčasovostí Exupéryho myšlenek. Audiokniha Správně vidíme jen srdcem zkrátka nutí k zamyšlení nejen nad dobou dávno minulou, ale zejména nad stavem současného světa.