Zpět

Pobuda čte Stín modrého býka

recenze, Karel Giebisch, 25.11.2014
Stín modrého býka
Zavítejme na území Čech a Moravy ve 4. století našeho letopočtu, kdy jsou řídce osídlená území plna válčících bojovníků z řad římských i germánských národů. Války mezi nimi trvají už řadu let a neberou konce. Kdo by si v zápalu bojů všímal osamělého keltského poutníka putujícího za zlatem Bójů? Měl je získat pro svůj kmen, byl však sledován a zabit. Jeho bratr, v touze pomstít nespravedlivou smrt, pomaloval své tělo válečnými barvami a vyrazil po stopách vraha. Stal se stínem modrého býka, který se nezastaví před ničím.
Na této napínavé a čtivé knize se podíleli dva autoři: Leonard Medek a Františka Vrbenská. Tvůrci české fantastiky, kteří samostatně napsali řadu povídek a románů, dokázali, že dovedou i v tandemu vytvořit dílo jež dokáže spolehlivě oslovit milovníky žánru. Ve Stínu modrého býka pracují s historickými motivy, fantazie ale převládá a dodává příběhu ten pravý nádech. Knižně byl jejich příběh vydán v roce 2001, letos dostal péčí vydavatelství Straky na vrbě svou zvukovou podobu.

Jiří Pobuda se coby jediný interpret pokouší zaujmout posluchače svou prací s hlasem. Často je úspěšný, především ve scénách, kdy velitelé udílejí rozkazy svým oddílům, bojovníci pokřikují a stařešinové promlouvají. V radostných pasážích ovšem jeho hlasové umění selhává, Pobuda přechází téměř do šepotu a je velice nesnadné určit jakékoliv emoce.
 

Hudební doprovod na začátku a konci každé kapitoly, mi nepřipadá vhodný pro knihu tohoto ražení. Vyjadřuje spíše smutek a žal než bojovnou náladu, která prostupuje celou knihou. Nepříjemné jsou i náhlé pomlky v kapitolách, kdy je nutné přesunout se na okamžik k jiné části vyprávění. V takových chvílích by bylo lépe zařadit třeba jen krátký hudební předěl.

Trvalo mi docela dlouho, než jsem pochopil, o co ve Stínu modrého býka vlastně jde. Na začátku zlato Bójů, pak části zaměřené na Římany, Germány a Kelty, v jednotlivých kapitolách se střídal děj na těchto třech místech a nebylo jasné, co se bude vlastně dít. Až teprve někdy v polovině do sebe vše zapadlo, když se ukázalo, že všechny tři národy mají společnou cestu. Posluchač, který chce porozumět Stínu modrého býka, tedy musí vytrvat. Děj ho nakonec pohltí a snad i v hlase Jiřího Pobudy najde určitý druh kouzla, který ho připoutá a pustí až na samém konci.