Zpět

Tři králové z protektorátu

recenze, Tereza Filinová, 19.05.2021
M + B + M
Román Dalibora Váchy M + B + M sleduje osudy Josefa Mašína, Josefa Balabána a Václava Morávka, tří odbojářů, kteří za protektorátu riskovali své životy, kteří se nemínili vzdát a bojovali za osvobození Československa. Ačkoli z historie víme, jak to s nimi a mnoha jejich spolupracovníky nakonec dopadlo, nabízí román možnost ponořit se do jejich každodennosti za doby nacistické okupace v letech 1939–1942, živořit s nimi v konspiračních bytech, přežívat o chlebu s margarínem, upíjet náhražku čaje, vidět na každém kroku nebezpečí.
Historik Dalibor Vácha, který se zaměřuje na velké válečné konflikty 20. století a osudy Čechoslováků v nich, při psaní svého románu vycházel z historických dokumentů a archivních materiálů. Známá i méně známá fakta se snažil podat co nejvěrněji, ale zároveň usiloval o to, aby ve čtenáři vzbudil emoce, aby historie přestala být pouze nudnou látkou z hodin dějepisu, aby ožila. Jak se s tímhle úkolem popasovali ve vydavatelství OneHotBook, kde vyšlo audioknižní zpracování románu M + B + M?
 
Režisér Hynek Pekárek si jako interpreta zvolil Davida Matáska, který se osvědčil zejména v úspěšné sérii Petera Maye s detektivem Enzo Macleodem. V jeho hlase je od samého začátku patrné napětí. Díky jeho pojetí, které je podpořeno také úsečným stylem textu, jste coby posluchač neustále ve střehu, cítíte se ohrožení stejně jako hlavní hrdinové. Ostatně hned úvodní úderná hudba vás připraví na to, že tady půjde opravdu do tuhého, a dramatičnost nepolevuje ani v průběhu děje.
 
Hlasy tří odbojářů nejsou záměrně nijak odlišeny a splývají v jeden proud, stejně jako všichni členové spletité sítě odbojové organizace tvoří vlastně jeden navzájem propojený celek. A splynul s nimi i interpret – už neslyšíte herce, který vám co nejpřesvědčivěji předčítá vzdálený příběh, přestanete ho vidět i jako představitele jednoho z aktérů, ale intenzivně s ním vnímáte to, co vám tak sugestivně vypráví, jako by to sám právě prožíval. Procházíte po prázdných pražských ulicích, hrbíte se, abyste na sebe neupozorňovali, lekáte se každého zaklepání na dveře, tuhnete hrůzou při mučení na gestapu.
 
 

Tehdejší atmosféra všudypřítomného strachu na vás samozřejmě dýchne hlavně díky líčení nebezpečných událostí a reáliím. Autor se ale snaží ukázat širší kontext, dobu chce vykreslit v její celistvosti. Všímá si proto i úplných detailů každodenního života, díky nimž se z neživé historie stává žitá skutečnost, z literárních postav opravdoví lidi z masa a kostí, kteří třeba chodili do kina na populární komedie s Vlastou Burianem, obdivovali Lídu Baarovou nebo se chtěli seznámit se slečnou, kterou jen letmo zahlédli na ulici.
 
Šedost protektorátní Prahy nerozsvěcují v audiozpracování žádné vedlejší efekty, doprovodnými zvuky se na nahrávce záměrně šetří. Na několika místech zazní na dokreslení nezbytné výstřely, při zatýkání či výslechu uslyšíte ráznou němčinu, ale jde jen o ilustraci děje, nejsou použity žádné nahrávky notoricky známých projevů, nezaštěká ani jeden německý ovčák, nezaznějí ostré německé befely. Vše dokáže plně obsáhnout pouze hlas a interpretace Davida Matáska.
 
Poslech románu M+B+M může trochu ztěžovat jeho kompozice – odvíjí se v něm totiž několik časových linií –, ale v důsledku vás neohrožené kousky proslulých Tří králů nenechají ani na vteřinu vydechnout. Válečná dramata si stále připomínáme – nejen v době výročí – a tahle audiokniha vám barvitě přiblíží nejen historická fakta, ale i to, jak vypadal všední i ten nevšední život v protektorátu.