Zpět

Ve zdravém těle zdravý duch…

recenze, Jitka Tracyová, 14.09.2021
I v nemoci si buď přítelem
…zní známé české přísloví. Ale jak už to bývá, snadno se to řekne, ale hůře činí. Vodítkem nám může být kniha Radkina Honzáka, která se nedávno dočkala audioknižního zpracování.
Všechny texty i přednášky českého psychologa, publicisty a vysokoškolského pedagoga profesora Radkina Honzáka mají jedno společné – tedy kromě perfektně zvládnuté látky – smysl pro humor a trefné využívání ukázek z tzv. krásné literatury i příkladů z jeho odborné praxe. Nejinak je tomu i v případě nezkrácené četby z knihy I v nemoci si buď přítelem. Jde o zvukové zpracování druhého revidovaného a doplněného vydání, které nakladatelství Euromedia Group vydalo v edici Universum letos před prázdninami. O popularitě a obsahové aktuálnosti vypovídá i to, že první vydání vyšlo ve státním nakladatelství Avicenum už v roce 1989.
 
Na pozadí devíti kapitol (Zdraví a nemoc; Stresové vlivy; Akutní onemocnění; Chronické onemocnění; Psychosomatická koncepce; Problematika smrti; Vztahy ke zdravotnímu personálu; Vztahy v rodině a Odpovědnost za zdravotní stav) se čtenáře – posluchače snaží autor přivést k poznání, jak se při problémech nebo zdravotních obtížích postarat sám o sebe. Nejde mu o to, abychom prováděli lékaři nenáviděnou auto-diagnostiku, ale abychom si odpověděli na klíčové otázky jak se s takovým stavem vyrovnat, jaké důsledky nemoc přináší pro vztahy s naším okolím, jak se chovat ke zdravotním sestřičkám a bratrům nebo k lékaři či apel abychom pokud možno měli zdravé vztahy se svými nejbližšími, kteří nám mohou těžkosti překonat. Samotný text uvádí velmi známým výrokem rabi Hilela: „Jestliže já nejsem pro sebe, kdo je pro mě? A když jsem jenom pro sebe, co jsem? A jestliže ne nyní, pak kdy?“, který je součástí asi nejznámějšího talmudského traktátu Pirkej avot v Mišně.
 
Vydavatelství Témbr spolu s režisérem Petrem Mazalem mělo naprosto šťastnou ruku ve výběru interpreta. Hlas Martina Myšičky je totiž až terapeuticky ozdravný. Pečlivou, ale nestrojenou dikci a výslovnost je radost poslouchat. Například jinak nudné seznamy zpřítomní tak, že nemáme potřebu posouvat kurzor nahrávky dopředu, ale rádi si vyslechneme veškeré podrobnosti. Inteligence a vzdělání narátora je v hlase slyšet a získáváme pocit, jako by text pouze neinterpretoval, ale sám byl jeho autorem. Vnímat populárně-naučnou knihu odbornějšího rázu se tak díky interpretovi stává potěšením. A to nejen pro již výše napsané, ale také proto, že ve chvílích, kdy by byl text těžší k pouhému auditivnímu vnímání, zvolní Myšička své tempo a přizpůsobí se tak posluchači. Musím s radostí konstatovat, že v tomto případě absolutně nešlo jen o pouhé přenesení textu do formy audia, ale o tvořivou práci, která vnímavé posluchače jistě potěší.
 
 

Hudební doprovod vhodně nahrává obsahu audioknihy, kdy jsou v úvodu, mezi kapitolami i na závěr použity motivy připomínající a využívající se při čekání na spojení a navozují meditativní účinky.
 
Pro fanoušky známého psychiatra je jistě milým bonusem i autorské úvodní slovo, které vysvětluje s humorem sobě vlastním vznik původní publikace i přání, aby se „gramofonové desce“ dařilo a jemnou prosbu o zpětnou vazbu od čtenářů a posluchačů na soukromý e-mail autora.