Zpět

Dokonalé zmatení posluchače aneb Kam zmizel otec Brown?

recenze, , 31.10.2018
Z detektivních příběhů otce Browna
Britský autor Gilbert Keith Chesterton se do dějin detektivní literatury zapsal především stvořením postavy otce Browna. Tento kulaťoučký, nenápadný mužík je katolickým knězem a zároveň velmi bystrým amatérským detektivem. Při svých pátráních nevyužívá vědeckých metod, vystačí si se zdravým rozumem a znalostí lidské duše. Z četného počtu zpracování jeho dobrodružství si nyní vydavatelství Radioservis vybralo sérii krátkých dramatizací nazvanou Z detektivních příběhů otce Browna, kterou digitálně vydalo na portálu Radiotéka. Už tím začínají problémy, které ve výsledku mohou posluchače pěkně poplést. Leč nepředbíhejme.
Samotné detektivky s otcem Brownem patří ke klasice, která si vydání rozhodně zaslouží. Příběhy svérázného kněze jsou oblíbené, protože jim nechybí nadhled, vtip a jednoduchá, ale zároveň ne snadno prohlédnutelná, zápletka. Ne vždy musí páter Brown řešit závažné zločiny, někdy se ze záhady vyklube pouhý omyl či žert. Postavy Chestertonových povídek občas ztělesňují určité lidské charaktery, do nichž se autor ve svých příbězích rád strefoval. Hned v první povídce, spíše žertu než detektivce, tak otec Brown dokonale zesměšní věhlasného myslitele a samolibého detektiva, spoléhajícího se až příliš na svůj věhlas a logické dedukce. V dalších příbězích se mu podaří vypátrat vraha amerického milionáře či odhalit tajemství knihy, po jejímž prolistování mají mizet lidé.

Hlavní úlohu otce Browna svěřil v roce 1997 režisér Petr Adler herci Petru Pelzerovi, který skvěle vystihl živost a zdánlivou prostotu otce Browna. Kněz se v jeho podání tváří jako naivní osůbka, nakonec ale všechny překvapí jasným úsudkem. Z nahrávky dále zazní hlasy Michala Pavlaty, Ilji Racka a Jiřího Schwarze a dalších známých interpretů. Velkou úlohu vypravěče a několika vedlejších postav dostal Bořivoj Navrátil, jenž k příběhům přistoupil s nadhledem. Tím ostatně přispívá k celkovému vyznění této série, naznačující, že její tvůrci nebrali Chestertonovy detektivní hříčky úplně vážně a stejně tak by k nim měl přistupovat i posluchač. Přesto si zachovávají vysokou řemeslnou kvalitu.
 

Vydání této série však provází několik poměrně závažných pochybení. Radiotéka nemá vlastní mobilní aplikaci, zákazník si tak audioknihu stahuje přímo do počítače, a to buď zakoupením kompletu za zvýhodněnou cenu (189 Kč), nebo jednotlivých stop (každá za 25 Kč). Těch je celkem devět, a jejich rozdělení odpovídá době jejich premiéry na rozhlasových vlnách, nikoliv jednotlivým povídkám. Z důvodu půlhodinového vysílacího času byl totiž šestý příběh otce Browna rozdělen do dvou stop, které se takto dostaly i do prodeje, namísto toho, aby byly sloučeny. Na to, že si musí stáhnout i následující stopu, aby se dozvěděl rozuzlení povídky, by zákazník mohl přijít, pokud by jednotlivé nahrávky byly v obchodě pojmenovány názvem povídky, a ne naprosto nelogicky názvem celé sbírky a pořadovým číslem stopy v rámci celé série. Jak se který příběh jmenuje, není zcela jasné ani při zakoupení kompletu, protože stažené soubory opět nesou stejně sáhodlouhé (a dokonce dvakrát za sebou zopakované) nic neříkající pojmenování. Název příběhu nezazní z úst vypravěče ani na jeho začátku, což může posluchače zmást docela.

Ještě větším překvapením pro posluchače však bude, že přestože v závěrečných dvou příbězích opět uslyší stejný hlas vypravěče Bořivoje Navrátila, nevystupuje v těchto detektivkách otec Brown, ale pan Pond (v podání Josefa Červinky), hrdina jiné Chestertonovy série. Na tento fakt Radiotéka neupozorňuje vůbec nijak. Záhadu objasňuje celý název knižní sbírky, z níž byly pro rozhlas povídky vybrány, který zní Povídky otce Browna/Paradoxy pana Ponda. Snad by se slušelo, aby Radiotéka své zákazníky nemátla, doplnila jména povídek do názvů stop, a upozornila na to, že za zmizením otce Browna ze závěrečných povídek nestojí žádný únosce, ba ani chyba tvůrců, jen ledabylost vydavatele, který jako by nevěděl, co přesně vydává.