Zpět

Choderlos de Laclos

Choderlos de Laclos
Francouzský spisovatel a generál. Působil jako důstojník francouzské armády, díky čemuž se dostal do mnoha zemí a pronikl do různých společenských vrstev. Mohl tak čerpat inspiraci pro své nejznámější dílo Nebezpečné známosti - obraz šlechtických mravů na sklonku absolutismu, které jej proslavilo v roce 1782.
Podnícen nebývalým úspěchem pokračoval ve své literární činnosti spisem Úvahy o vlivu Vaubanova génia, jímž chtěl vzdát hold maršálu Vaubanovi, slavné postavě francouzského vojenství. Odměnou mu však byl hněv ministerstva války a odsun na posádku v Toulu. Po vypuknutí Velké francouzské revoluce opět zastával vysoké vojenské posty a roku 1792 dokonce získal funkci vrchního velitele Indických držav. Zemřel při obléhání Tarentu v roce 1803.
text: OneHotBook