Zpět

Lukáš Gregor

Lukáš Gregor
Má za sebou studium filmové a divadelní vědy na olomoucké univerzitě, doktorské pak na té zlínské v oboru Multimedia a design. Po skončení vysoké školy začal působit nejdříve jako externista, záhy poté jako interní pedagog na Fakultě multimediálních komunikací UTB ve Zlíně. Vedl Kabinet teoretických studií a od července 2013 převzal vedení Ateliéru animované tvorby.
Vyšlo mu zatím sedm knih, zaměřených převážně na animovaný film. Mimoto působí jako externí dramaturg České televize, vedoucí filmového klubu v Olomouci, publicista (recenze na knihy, filmy, komiksy), šéfredaktor webu Mítvšehotovo.cz a lektor zaměřující se na problematiku efektivity.