Zpět

Popron Music

Vydavatelství Popron Music uvádí na trh CD a DVD všech žánrů. Své aktivity zaměřuje na tři základní segmenty: hudební CD, filmová DVD a audioknihy.
Tradičním předmětem činnosti hudebního vydavatelství Popron Music je všestranné uvádění hudebních nahrávek na veřejnost. Tím se rozumí nejen výroba a šíření zvukových nosičů, ale i podpora rozhlasového a televizního vysílání hudebních snímků a provádění veškerých aktivit pro umělecký a repertoárový rozvoj. V posledním období Popron Music v souvislosti se změnami v hudebním průmyslu rozvíjí i nové formy prodeje a podpory hudby.

Popron Music je největším producentem nových nahrávek audioknih a mluveného slova v České republice. Od roku 2006 nabízí katalog téměř 200 titulů literárních děl všech žánrů v interpretaci významných českých herců. Jiřina Bohdalová, Vlastimil Brodský, Eduard Cupák, Miroslav Donutil, Marek Eben, Josef Somr, Libuše Šafránková a další desítky osobností českého dramatického umění účinkují na CD Popronu. Historicky nejúspěšnějším projektem je nahrávka Bible, která vyšla v české, slovenské i polské verzi. V letech 2009 a 2010 vyšel nejrozsáhlejší zvukový záznam Osudů dobrého vojáka Švejka na dvaceti CD. Mezi další bestsellery patří Černí baroni, Malý princ, Povídky z jedné kapsy, Vejce a já, Jak jsem potkal ryby, Babička, Čtyřlístek ad.
text: Popron Music