Hlavním cílem vydavatelství Rotag je snaha o vydávání takové produkce, která se bude vymykat ostatním vydavatelstvím a bude charakteristická svou vysokou obsahovou, interpretační i technickou úrovní.
V nabídce kromě zajímavých a atraktivních titulů z oblasti vážné hudby, country, trampských a lidových písní lze nalézt hlavně produkci určenou dětem předškolního a nižšího školního věku. Obsahuje dramatizované pohádky v podání našich špičkových herců, krásné knížky vhodné i jako první čtení školáčků nebo jako dárky pro předškoláky, tituly preventivní výchovy zpracované v souladu s Rámcovými vzdělávacími programy pro mateřské školy a základní školy I. stupně, hudební besídky, písničky a to všechno včetně nahrávek na CD nebo MC.
text: Rotag