Zpět

Afrika má mnoho tváří

recenze, , 02.03.2015
Do Afriky nejen za pohádkou
Země afrického kontinentu se potýkají s nesmírnou chudobou. Děti musejí těžce pracovat na úkor vzdělání, kvalitní zdravotnická péče je vzácností, lidé hladoví, trpí žízní anebo pijí takovou vodu, ve které by si Evropan nesmočil ani prst. Afrika však není pouze chudou rozvojovou zemí, je stejně jako další země Třetího světa velmi bohatá na kulturu.
UNICEF se už léta snaží pomáhat dětem, jejichž život je ohrožen po všemožných stránkách. V jeho činnosti může pomoci i veřejnost formou dárcovských příspěvků nebo také zakoupením celé řady benefičních předmětů. Český výbor pro UNICEF v prosinci 2013 k těmto charitativním produktům přidal i zábavně naučné CD pro děti Do Afriky nejen za pohádkou. Jeho autorkou je Petra Lazáková, která byla jedenáct let zahraniční redaktorkou Českého rozhlasu 1 Radiožurnál a připravovala a moderovala například pořad Třetí svět. Její kompaktní disk by se tedy dal označit za jakousi dětem určenou obdobu výše jmenovaného pořadu.

Jak říká Petra Lazáková: "Koupí tohoto CD Afriku nezachráníte, ta se musí především zachránit sama, ale každá sebemenší pomoc je vítána."

Do nahrávky autorka projektu zapojila sama sebe, spoustu dětí a paní Valérii Zawadskou. Po úvodní anketě, sledující jak nová generace smýšlí o africkém kontinentu, následují všeobecné informace. Tento úvod od samotného obsahu odděluje rytmická píseň ze Zimbabwe. V dalších částech nahrávky se posluchač seznámí s některými problémy afrických zemí. Nejedná se ale o suchý výčet faktografických údajů, naopak – informace jsou sdělovány tak, aby cílovou skupinu nenudily a zároveň ji nešokovaly. Za příjemné lze označit i fakt, že je dětem zprostředkovávají jejich vrstevníci formou příběhů či scének. Pouze v jednom případě malým interpretům vhodným způsobem pomohla sama autorka.

Aby posluchači nebyli zahlceni informacemi, přichází po každém tématu starodávná africká pohádka, která dějově navazuje na předchozí text. Zhruba v polovině disku následuje další píseň, tentokrát z Rwandy. Dětským zvědavcům dále zvukový nosič poví, proč mají Slunce a Měsíc domov na obloze, a proč je nikdy nezahlédneme současně. Tyto dvě báje od poslední pohádky odděluje básnička Tam v daleké Africe, kterou napsaly Kateřina Přechová a Ludmila Selingerová. Kompaktní disk uzavírá druhá píseň z Rwandy.

Petra Lazáková si se scénářem doslova vyhrála. K posluchačům se poutavou formou dostává skutečný obrázek o Africe. Autorka projektu se ovšem ujala i většiny pohádek a osvědčila se v nich i jako skvělá interpretka. Moudré a starobylé vyprávění zdobí bohatá zvuková koláž autentických ruchů – díky nim se zprostředkovaně ocitneme například přímo v pralese či u jezera. Vyprávění posledních tří pohádek se ujala Valérie Zawadská, o jejímž perfektním přednesu opravdu nemůže nikdo pochybovat. K již zmíněným písničkám v podání afrických dětí patří i další hudba spojená s černým kontinentem ve formě různých znělek, podkresů a předělů. Sluší se také dodat, že o grafickou podobu obalu se přičinily děti základních a středních škol.
 

V závěru tohoto textu pro vás mám ještě pozvánku k digitálním přijímačům, k vašim tabletům, chytrým telefonům, notebookům a jiným přístrojům připojeným k internetu. Až do konce dubna letošního roku vysílá stanice Českého rozhlasu Rádio Junior desetidílný cyklus Petry Lazákové Svět nás baví. Tento pořad je koncipován podobně jako recenzované CD, oproti zvukovému nosiči ale zahrnuje kromě Afriky také Asii a Ameriku. Stopáž pořadu umožňuje ponořit se do témat mnohem hlouběji a podrobněji než tomu je u CD.

Petra Lazáková si v něm v roli moderátorky povídá s bystrou dívkou Terezou Jiránkovou. Jejich rozhovor je velmi spontánní a dětem blízký. Terezka při něm např. popisuje posluchačům různé fotografie, které souvisejí s podtitulem vysílané relace. V další části rozhlasového pořadu se do povídání zapojují i zajímaví hosté, kupříkladu zástupci neziskových organizací, které pomáhají ohroženým dětem. Svět nás baví je obohacen i o rozmanité říkanky a na závěr každého dílu je tu pro nás, jak jinak, připravena pohádka.

Rozhlasový pořad Svět nás baví si můžete naladit o víkendu hned dvakrát: v sobotu v 15 hodin běží na Junioru repríza předešlé části, v neděli v 9 hodin pak premiérový díl. Na webových stránkách této stanice je k pořadu připojen i zajímavý fotopříběh a také kvíz. Cyklus Svět nás baví však jednoho dne skončí, zcela jedinečné CD vám ale zůstane.