Zpět

Báje z Ameriky jsou konečně kompletní

recenze, , 15.03.2015
Indiánské báje Střední a Jižní Ameriky
Když v roce 2006 vznikla spolupráce mezi AudioStory a Popron Music, byla to na audioknižním trhu jistě významná událost. Pro vydavatelství Jindřišky Novákové znamenala nové možnosti: začaly vznikat nové projekty a řada starších nahrávek mohla vyjít poprvé na zvukových nosičích.
S mnoha reedicemi dětských titulů se ale zacházelo velmi necitelně. Nahrávky nejprve vycházely na CD jako příloha časopisu Sluníčko, později se objevily v různých kompilacích. Jednotlivá díla byla zkracována, přejmenovávána, někdy byl za název považován jen výčet pohádek, jindy vznikaly nové audioknihy pouhým seskládáním příběhů z jiných. Existuje i kompilace, ve které se z produkce AudioStory objevil na CD jen jeden track. Naopak za důstojné reedice lze považovat například Čapkovo Devatero pohádek v podání Vlastimila Brodského, Africké báje a Malajské pohádky spojené do jednoho kompletu s názvem Báje a pohádky z Afriky a Asie či Opuštěný palác. Jisté uspořádání a vysvětlení, co k čemu patří, přinesl až on-line prodej.

A jak to bylo s Indiánskými bájemi? V roce 1991 se na trh dostala magnetofonová kazeta nazvaná Indiánské báje Střední a Jižní Ameriky, která obsahovala devět pohádek. Pět příběhů z první strany kazety se pak objevilo ve Sluníčku v roce 2008, druhá polovina se vydání nedočkala. Vedle toho se dalších osm bájí stalo součástí kazety Japonské pohádky a indiánské báje. Zatímco vyprávění z Japonska se do Sluníčka dostalo, Indiáni opět pohořeli. V nové digitální reedici z roku 2015 najdete všechny jejich báje pěkně pohromadě.

Knižní předlohou pro tuto nahrávku se stala kniha Návrat opeřeného hada od Vladimíra Hulpacha, která vyšla už v 70. letech minulého století. Její autor vycházel z různých záznamů vědců a cestovatelů, musel však často domýšlet děj anebo konce indiánských pohádek pro jejich krutost změnit tak, aby vyhrálo dobro nad zlem. Díky jeho vyprávění se můžeme přenést do hlubokých pralesů, travnatých pamp nebo do sídel tamějších bohů. Na audioknižní pouti potkáváme udatné lovce, nádherné dívky, nebeská tělesa ozařující nám svět i různá zvířata. V překrásných starodávných příbězích nechybí kouzelníci, indiánští náčelníci, magické předměty, talismany ani lidová moudrost. Život indiánských kmenů a jeho členů nám přiblíží první část nahrávky, která je zároveň uceleným vydáním stejnojmenné kazety a kterou společně s bookletem doporučuji spíše starším dětem. Pro ty menší jsou tu v druhé části přichystány poetické bajky z druhého pásku.
 

AudioStory ve svých nahrávkách pokaždé velmi pečlivě volí interprety. Pro Indiánské báje Střední a Jižní Ameriky vybralo herečku Gabrielu Vránovou, pro kterou práce s mikrofonem není žádným problémem. O jejích hereckých kvalitách nemůže nikdo pochybovat a profesionální přednes se samozřejmě dostal i do tohoto titulu. Režisérka Helena Vaňurová velmi dbá na mluvené slovo, které podněcuje posluchačovu představivost, proto nás naštěstí neruší žádné zvukové efekty a jednotlivá vyprávění oddělují jen kratičké hudební předěly Mlhoše Kafky.

Kompletní digitální vydání indiánských bájí beze sporu potěší všechny věkové kategorie.  Kéž by tímto způsobem mohly vyjít i další dosud nevydané či neslušně osekané nahrávky pro děti.