Zpět

Nenucená jóga pro děti

recenze, , 13.03.2018
Jógátky
Příběhů, které umí dětem hravou formou přiblížit jógu coby jeden z nejznámějších filozofických směrů, zatím ve zvuku moc není. Přesněji řečeno, donedávna se jednalo jen o Buddhovy pohádky z produkce Supraphonu. Vydavatelství Fragment ve společnosti Albatros Media však pro letošní rok připravilo další nahrávku, a to audioknihu Barbory Hu Jógátky.
Autorka se v ní pokouší přiblížit dětem formou pohádek desatero eticko-morálních zásad definovaných Pataňdžalim ve spisu Jógasútra. Děj jejích příběhů je velmi pestrý – obsahují jemné příhody k zamyšlení, ale dojde i na drsnější humor. Často připomínají bajky, nechybí soužití člověka s přírodou, povídání o dětech i o vesmíru. Každé vyprávění obsahuje několik částí: nejprve je představena zásada včetně původního názvu ze sanskrtu, poté následuje pohádka, na jejím konci vysvětlení etického principu, a na ten konečně navazuje tematické jógové cvičení. Způsob podání Barbory Hu je nenucený – posluchačům jógu nabízí, nepřemlouvá je a do ničeho nenutí.

Stejně k textu přistupuje i interpretka, Iveta Dušková. Její hlas se v audioknihách dosud neobjevil a mohlo by se tedy zdát, že půjde o nezkušeného narátora. Není tomu tak. Iveta Dušková byla v minulosti rozhlasem hojně obsazována a práci s mikrofonem nezapomněla. U prvního příběhu se sice ještě rozečítá – v přednesu je slyšet váhání a delší odmlky, v následujících pohádkách si je však už sebou jistá. Její přednes se vyznačuje zaujetím pro danou věc. Dušková si pohrává s ironií, intonačně od sebe odlišuje zvířátka od lidí, charakterově zvýrazňuje jednání postav od nepříjemné vrány přes dychtivého hraboše až k citlivému mravenečkovi. Principy, které zvukař Ivan Mikota doplnil echem, představuje laskavě, nenabádá, nepoučuje. U jógových cvičení pro změnu nasadí kvůli vytvoření atmosféry lehce meditativní a přitom nijak přehnaný tón.
 

Přemýšlivé melodie k titulu vytvořili Štěpán a Melanie Matějkovi. Zatímco v minulosti živá muzika běžně audioknihy doprovázela, dnes jde přímo o malý zázrak, neboť tvůrci se většinou spoléhají především na elektronické syntezátory. V Jógátkách je možné slyšet kytaru, příčnou flétnu nebo xylofon. Režisérka nahrávky Jindřiška Nováková motivy využila nejen pro oddělení jednotlivých tracků, ale i pro zpřehlednění jednotlivých částí. Delší melodie stopu uvozuje, kratší odlišuje zásadu od pohádky, pokud si to děj vyžaduje, skladba jej posouvá v čase, před principem zazní další motiv, odlišeno je i cvičení malinkým předělem, meditaci podbarvuje jemná hudba.

Nevtíravé Jógátky nepotěší jen vyznavače jógy. Příběhy v sobě ukrývají obecně platné etické zásady. Pro Ivetu Duškovou jsou sice v oblasti audioknih premiérou, doufám ale, že se nestanou derniérou. Dušková na poli mluveného slova už mnohokrát prokázala, že se její hlasové dispozice hodí i pro jiné typy literatury.