Zpět

Nepohodlná dobrodružství

recenze, , 09.01.2020
Za oponou války
S cenou čtenářů odcházel z vyhlašování Magnesia Litery 2019 Jakub Szántó. Ve své knižní prvotině Za oponou války seskupil vlastní postřehy k blízkovýchodním válečným konfliktům a také k důležitosti profesionální seriózní žurnalistiky. Jeho kniha nyní dostala zvukovou podobu.
Blízký východ představuje oblast velmi složitou, přitom orientace v politicky, kulturně a nábožensky zapříčiněných třenicích mohou mnohem lépe odkrýt důvody vln, jež ovlivňují nejen přímo zapojené země a národy nebo velmoce, ale i nás. Szántó sice nevstupuje do tohoto tématu s takovou hloubkou jako jeho kolega, autor čtyř knih Břetislav Tureček, i přes to Za oponou války umožňuje poznat základní „data“ a rozšířit si perspektivu, s níž se na Blízký východ díváme (pokud se vůbec o tamější záležitosti staráme).

Szántó, na rozdíl od zmíněného Turečka, je co do vykreslení kulturně-historické fresky skromnější, na stranu druhou si jeho přístup zakládá na větší autenticitě, resp. osobním pohledu a komentáři dění, s nímž se musel coby zahraniční zpravodajec neustále potkávat. Není třeba zdůrazňovat, že je takový literárně publicistický formát pro čtenáře a posluchače atraktivnější, což ve výsledku může být jen a jen ku prospěchu věci. Szántó a jeho kniha je poutavá, nikdy však nebulvarizuje a nefabuluje. Osobní zkušenost tvoří páteř textu, ale vzhledem k povolání (a profesionalitě) Jakuba Szánta nikoliv na úkor objektivního uspořádání informací.
 

Autor coby očitý svědek viděl a prožíval konflikt mezi Hamásem a Izraelem, americkou okupaci Iráku, tzv. arabské jaro, válku v Sýrii, působení čečenských komand v Rusku, gruzínsko-ruský konflikt v roce 2008, revoluci na Ukrajině nebo pokus o vojenský převrat v Turecku 2016. Mnohokrát mu šlo o život, mnohokrát si vyčítal, že opět opouští rodinu, aby pronikl do nebezpečných zón a zprostředkoval je i českému divákovi. A mnohokrát nás v textu přibližuje k práci zpravodajů, ukazuje, co je novinařina a jak moc je pro pochopení světa podstatná (dělá-li se poctivě). Právě tento osobní a „komentátorský“ pohled knize nejen svědčí, ale také její účinek a aktuálnost posiluje. V době, kdy jsou seriózní média a veřejnoprávní televize napadána a jejich objektivita je zpochybňována ve prospěch pofiderních zdrojů, je Szántova exkurze do světa žurnalistiky více než důležitá.

Szántův text audioknižně zpracovalo vydavatelství Tympanum. Formát zápisků, které mísí literaturu faktu s osobními zážitky a komentáři, skvěle „padne do úst“ a i díky přehlednému členění se audiokniha dobře dávkuje a poslouchá. Velmi tomu napomáhá volba interpreta. David Matásek nezapře své zkušenosti s načítáním thrillerů od Nesba nebo Maye. Nejenže si drží intonaci a rytmus v podobně žánrové rovině, čímž posiluje dramatičnost událostí, o nichž Szántó píše, ale přidává i své herecké zkušenosti s četbou beletrie: mnohem lépe tak v načtení odděluje, kdy Szántó spíše skládá fakta, kdy posluchače vtahuje do popisu probíhajícího konfliktu (a nebezpečí), nebo kdy spíše z povzdálí komentuje či je dokonce hodně osobní a reflektuje sebe nejen coby novináře, ale i coby manžela a otce.

Pomyslnou třešničkou na audioknižním dortu je i zvuková režie, citlivě zakomponované hudební předěly, někdy spíše s funkcí podkresů, jež i co do melodie a volby nástrojů odkazují na lokalitu, v níž se zrovna pohybujeme.