Zpět

Pokojové květiny na pokraji nervového zhroucení a další znaky Apokalypsy

recenze, , 11.05.2020
Dobrá znamení
Když svět nezadržitelně klouže vstříc chaosu, je třeba popřát sluchu příběhům, které si s Armagedonem poradí s vtipem a nadhledem. Knihu Dobrá znamení napsali před třiceti lety Terry Pratchett a Neil Gaiman. Svět, do kterého nás zvou, má však rozhodně blíže k Pratchettovu literárnímu stylu. Vtipné slovní přestřelky, neopakovatelná přirovnání, absurdní situace a britský humor prokládaný dalšími a dalšími šálky čaje jsou jeho autorskou vizitkou.
Gaiman měl v době psaní společné knihy za sebou komiksové scénáře k Sandmanovi a průvodce ke slavné humoristické trilogii Stopařův průvodce po Galaxii. Tato zkušenost s knihami Douglase Addamse ho patrně ovlivnila víc než klíčící příběhy plné tajemství, nevraživých bohů a podivných bytostí, kterými proslul později. K takovému vnímání přispívá i skutečnost, že knihu do zvukové verze nepřevedlo audiovydavatelství Tympanum, které v rychlém sledu představilo tři klíčové Gaimanovy knihy, ale OneHotBook, které má pod palcem nahrávání audioverzí knih Pratchettových.

V krizích se křesťané často uchylují ke Zjevení Janovu a vyhlížejí konec světa. Před šesti sty lety na příchod Kristovy říše čekali i husité na hoře Tábor, od těch časů ale Češi v otázkách víry poněkud ochladli. V našich krajích není na příběhu spolupracujícího anděla Azirafala a démona Crowleyho, kteří se pokouší zabránit konečnému střetu nebeského a pekelného vojska, celkem nic skandálního. Skutečné nebo marketingově živené protesty proti nedávnému uvedení stejnojmenného seriálu, na který odkazuje i obálka audioknihy, tady nikoho ze židle nezvednou. Zato však čeští fanoušci napjatě očekávají, jak si tvůrci poradí s filmovým či audioknižním zpracováním klíčových děl z pera jejich idolů.
 

Režisér Hynek Pekárek vsadil na Jana Zadražila, osvědčeného interpreta knih z linie Hlídky zeměplošských příběhů. Ten si podle očekávání poradil s přehršlí popkulturních odkazů, absurdních slovních výměn, a dokonce i se zpěvem hitů skupiny Queen. Nezasedl do nahrávací kabiny, aby nám knihu prostě přečetl. On se nás snaží přimět, abychom uvěřili, že text je dokonalý, slovo od slova vybroušený, každá informace relevantní. Běh událostí nezpochybňuje, předává je posluchačům se stejnou cimrmanovskou jistotou jako čarodějnice Agnes Magorésová svá Skvělá a přesná proroctví.

Zadražilův přednes je důrazný, vnímáme neustále lehce nadzvednuté obočí a přitakávání každé promluvě, ať už je postava sebepodivnější. V příběhu totiž kromě bytostí nadpřirozených, a to dá rozum, že není snadné mluvit Hlasem božím či Belzebubovým, vystupují též čtyři jezdci z Apokalypsy i se svými motorkářskými nohsledy, čarodějka se potkává s lovcem čarodějnic a na scénu též vstoupí sestry satanistky a předseda spolku starousedlíků. Osobně jsem si velmi užila i zábavné hovory dětí z Adamovy party, kterým ostatně připadne klíčový vliv na rozhodnutí Antikrista, jak s tím nedisciplinovaným lidstvem naloží.

Přestože se hudební koncovky kapitol snaží navodit dojem, že tohle je opravdu vážná kniha pojednávající o zúčtování s lidským pokolením, budete se při poslechu pod rouškou přihlouple usmívat. Dvojice spisovatelů se totiž doslova předhání ve vršení nápadů, originálních přirovnáních a nečekaných odboček, které mohou nepřipraveného čtenáře při četbě zahltit. Audiokniha si však posluchače připraví, text naklepe a naporcuje, takže vám ani jedna hláška neunikne. Byla by to ostatně škoda. Starý svět se hroutí, izolace tíží, zbývají už jen osamělé toulky se sluchátky, než i to nám zatrhnou. Ďábel nemá prsty jen ve výpadku telefonní sítě a ucpaném obchvatu Londýna. Bude toho víc. Mnohem víc.