Zpět

Ze zápisků Bertolda Neumana

recenze, , 28.10.2013
Praga Piccola
Více než rok od vydání audioknižní podoby románu Lord Mord, přichází pod hlavičkou Durmanu další adaptace knihy Miloše Urbana. Tentokrát jde o prvorepublikovou story Praga Piccola, která je prezentována jako “román podle zápisků Bertolda Neumana”. Ty autor, dle předmluvy, získal od Neumanovy dcery a upravil je do literární podoby.
Už v době, kdy vyšla Praga Piccola knižně, psali recenzenti o Urbanovi coby známém mystifikátorovi, který si prý postavu automobilového designéra meziválečné Pragovky vymyslel. Nejspíše je historka o původních zápiscích opravdu jen další z autorových her se čtenáři, uznejme ale, že zabírá. U vědomí pravosti rukopisů získávají postavy románu přece jen větší hloubku, příběh se před čtenářem odvíjí jakoby s větší lehkostí a dýchá z něj opravdová prvorepubliková nostalgie. Miloši Urbanovi se, ať už na základě opravdových událostí, nebo čistě díky vlastní fantazii, podařilo sepsat poutavý příběh s nezaměnitelnou dobovou atmosférou.

Tu se podařilo přenést i do audioknihy, a to s využitím jednoho z hlavních audioknižních prvků. Zatímco tištěná kniha může na čtenáře působit svou grafickou úpravou (o kterou se u Pragy Piccoly postaral Pavel Růt), audiokniha má jinou mocnou zbraň - hudbu. V Durmanu se rozhodli podbarvit samotné vyprávění jak klavírními skladbami v podání Sary Bukowski, tak dobovými lidovými, trampskými či filmovými písněmi, které skvěle doplňují děj a znásobují posluchačský zážitek.

Pro příznivce audioknih je ale patrně nejpříjemnějším zjištěním, že se v Durmanu poučili z nepříliš zdařilé autorské interpretace Lorda Morda a zvolili tentokrát jinou cestu. Miloš Urban nahovořil pouze úvod a doslov, příběh samotný vypráví Martin Myšička. Pochvalme tento velmi rozumný krok a všimněme si, jak jsou oba hlasy podobné. Myšička má téměř stejný mladistvý projev jako Urban, umí však lépe pracovat s hlasem - má výtečnou intonaci i výslovnost. Navíc fakt, že v úvodu zazní autorův hlas, jen umocňuje pocit, že je vyprávění sestaveno skutečně z autentických pamětnických zápisků.

Martin Myšička coby Bertold Neuman vypráví více než deset a půl hodiny o době dětství a dospívání v libeňské automobilce, o milostném a později manželském životě i o profesní činnosti a to vše na pozadí skutečných historických událostí. V uších posluchače tak zvolna plyne příběh bouřlivé doby první poloviny dvacátého století - první válka, rozpad mocnářství, vznik samostatného Československa, hospodářská krize, druhá válka. Vyprávění je však stále velmi osobní a tak ani posluchači, kteří se obávají nadužití historických souvislostí, nemusí mít obavu. Budou se bavit.

Malé vydavatelství Durman prokázalo, že se umí poučit z nezdarů a vzdalo se myšlenky na vydávání autorských interpretací za každou cenu. Vhodný výběr interpreta a uvážlivá hudební režie vedly k povedené audioknižní adaptaci zajímavého historického románu.