Zpět

Od Masaryka k Zemanovi

recenze, , 28.05.2013
Rozhlasová historie 1923-2013
Před několika dny, přesně 18. května, ještě přesněji ve 20 hodin a 15 minut, uběhlo 90 let od prvního veřejného rozhlasového vysílání u nás. Český rozhlas se tohoto výročí ujal s veškerou důsledností a pro posluchače jeho stanic tak bylo téměř nemožné uniknout některému ze vzpomínkových pořadů a doplňkových akcí. U této příležitosti vydal Radioservis bezmála dvanáctihodinový průřez vysíláním Československého a Českého rozhlasu mezi lety 1923 a 2013.
Lakonický název Rozhlasová historie 1923-2013 nenechává potenciálního zájemce na pochybách o tom, co je mu nabízeno k poslechu. Celkem sto šestnáct archivních záznamů je chronologicky seřazeno a rozděleno do pěti celků: nadšené období první republiky, hrůzná léta druhé světové války, necelé tři poválečné roky, dlouhá doba komunistické totality a nakonec období po sametové revoluci. Editoři Tomáš Černý a Miloslav Turek sestavili pestrou směs zpravodajství a dokumentaristiky, kterou můžeme vnímat jako atraktivní průřez rozhlasovou tvorbou. Stejně tak ovšem můžeme otevřít diskuzi o tom, je-li jejich výběr dostatečně reprezentativní.

Mezi ranými záznamy nechybí proslov prezidenta Masaryka, rozverná ranní rozcvička s klavírem, promluva Josefa Suka k dětem, ani ukázka zpráv ČTK. Všechny nahrávky jsou velmi půvabné, někdy úsměvné, je z nich cítit entuziasmus prvních rozhlasových pracovníků i účinkujících. Je na nich možno demonstrovat změnu v pojetí rozhlasových pořadů, v technice záznamu, ale i ve stylu tehdejší mluvy. Válečné snímky dobře dokumentují průběh let od všeobecné mobilizace až po osvobození Plzně a Prahy. Po šesti rozhlasových záznamech z doby třetí republiky následuje nejdelší sekce - období vlády komunistické strany. Události roku 1948, zakládání JZD, měnová reforma, politické procesy, problémy se zásobováním, první člověk ve vesmíru. Postupně se více objevují zprávy ze zahraničí (atentát na JFK, karibská krize) a několik málo reportáží z doby pražského jara.
 

Událostem bezprostředně následujícím po 21. srpnu 1968 je ale věnováno až překvapivě málo prostoru. Zdály se snad editorům málo významné? Ostatně i další období, od Palachova upálení až do Palachova týdne roku 1989, tedy celých 20 let - je shrnuto do pouhých 90 minut. Co je to ovšem proti následujícím listopadovým událostem - ty chybí v Rozhlasové historii 1923-2013 úplně! A proč se posluchač nedočká ani ukázky z jedinečného pořadu Hovory z Lán, proč chybí cokoliv o kuponové privatizaci či opoziční smlouvě? A proč, na druhou stranu, se inaugurace prezidenta Miloše Zemana rozprostírá na ploše celých 37 minut?

Na tomto místě nelze nevzpomenout vydařená CD Marka Janáče Druhá světová válka, Srpen 1968 a Listopad 1989 (všechna z produkce Radioservisu) sestavená rovněž z historických zvukových záznamů. Janáč na nich dokázal propojit fragmenty mnoha nahrávek v jeden kompaktní celek a zasadit je do souvislostí především díky odborným historickým komentářům. Nebyl sice omezen pouze rozhlasovým archivem a zaměřil se na uzavřené dějinné celky, přesto ale autoři Rozhlasové historie 1923-2013 mohli na jeho práci navázat i jinak, než jen vypuštěním časových období, která on už dříve zpracoval. Alespoň stručné komentáře jednotlivých stop by jejich dílu rozhodně prospěly.

I přes výše zmíněné, samozřejmě čistě subjektivní, nedostatky, je Rozhlasová historie 1923-2013 zdařilé CD, které jistě potěší milovníky rozhlasu a jeho historie. Docela dobře si lze představit, že poslouží ve školách jako učební pomůcka při hodinách československých dějin.