Zpět

Víte, co se přehrává ve vaší hlavě?

recenze, Andrea Morkusová, 11.01.2022
Soundtrack v hlavě
Myšlenky. Zdánlivě obyčejná a samozřejmá věc, která nás provází každou minutu našeho bdělého života. Zkusili jste je ale někdy skutečně pozorovat a zkoumat, co se v nich vlastně odehrává? Americký autor bestsellerů z oblasti osobního rozvoje Jon Acuff zasvětil principům lidského myšlení velkou část života. Jeho překvapivě jednoduché a srozumitelně podané závěry si nyní můžete poslechnout v audioknize Soundtrack v hlavě, kterou vydává nakladatelství Audiolibrix.
Směřují vaše myšlenky k řešení, nebo naopak konstruují důvody, proč něco nejde? Pomáhají vám, nebo škodí? A kdo vlastně řídí jejich chod? Jak Acuff říká, ty nejdůležitější rozhovory vede člověk sám se sebou. Z myšlenek si tak můžeme udělat nejlepšího přítele, který nás bude podporovat, nebo si v hlavě dál automaticky pouštět nevědomé programy pokažených nahrávek, které hatí vše, o co se snažíme.
 
Tak schválně –⁠ kdy se vám naposledy hlavou začalo honit, že něco nezvládnete, neumíte či nestihnete, ačkoliv realita byla úplně jiná? S přemírou opakujících se myšlenek se potýká řada z nás a často ani nevíme, jak se z jejich bludného kruhu vymanit. Může jít o práci, o vztahy nebo o jakoukoliv jinou oblast našeho života. Dobrou zprávou je, že negativní playlisty vířící v naší hlavě můžeme s trochou úsilí změnit a tato kniha vám napoví jak.
 
Kromě praktických rad a metod je její poslech okořeněn i řadou historek z autorova života, v nichž Acuff s notnou dávkou nadsázky a sarkasmu líčí své vlastní pokusy, jak se z nekonečného kolotoče přílišného přemýšlení vymanit. Některé z nich vám pravděpodobně budou připadat divné, jiné úsměvné a možná při poslechu občas pocítíte i tu malou škodolibou radost, že v každodenních problémech zdaleka nejste sami.
 
Přes množství chyb, jež Acuff dle svých vlastních slov dlouhé roky dělal, i občasný odpor rodiny k jeho právě testovaným metodám se nakonec dopracoval k návodu, jenž nyní předkládá i vám a který by se ve stručnosti dal shrnout následující větou: „Zahoďte pokažené nahrávky, nahraďte je novými a opakujte je, dokud se vám nezautomatizují jako ty staré.“
 

Interpretace celého díla se ujal brněnský herec Jiří Miroslav Valůšek, jehož příjemný hlas a klidný přednes se k tématu výborně hodí. Již od počátku tak máte pocit, jako by k vám mluvil sám autor, k čemuž přispívá i ono živé líčení četných osobních příhod a zážitků. Příjemný spád šestihodinové audioknihy podporuje i její dělení do překvapivě krátkých kapitol a podkapitol, z nichž nejdelší má okolo dvanácti minut a ta nejkratší pouhou minutu.
 
Dalším plusem jsou přehledné názvy v seznamu kapitol, které vás spolehlivě navedou právě na tu část, kterou aktuálně potřebujete a není tak problém se k čemukoliv vrátit. Přesto však audioknihu doporučujeme alespoň napoprvé poslouchat popořadě. Nezvyklá a překvapivá je absence jakýchkoliv hudebních předělů. S výjimkou úvodu a závěrečné anotace tak mezi jednotlivými kapitolami najdete pouze relativně dlouhé pauzy vyplněné tichem, ve kterých si možná stihnete zodpovědět i otázku, jaký soundtrack si dobrovolně v hlavě přehráváte vy.