Zpět

Mistr napětí jsi Ty!

téma, , 19.01.2016
Edgar Allan Poe
Představovat osobu Edgara Allana Poea by snad bylo zbytečné – jeho jméno si většina lidí minimálně vybaví ze stránek školních čítanek. Tento jedinečný tvůrce za svůj pestrý, byť nedlouhý život zvládl být prozaikem, básníkem, esejistou, literárním teoretikem či žurnalistou a položil základní kameny pro moderní literární žánry detektivky, hororu či ranou science-fiction. Ovlivnil také mnoho dalších tvůrců a to i ze století následujícího. Než roku 1849 ve věku čtyřiceti let opustil skutečný svět a zůstal nesmrtelným pouze v tom literárním, stihl napsat desítky esejí, básní i povídek, ve kterých si pohrával se svou zálibou v mystičnu a hrůze i s fantazií čtenářů, protože se jeho dílo vyznačuje silným psychologickým působením na ty, kteří k němu s otevřenou branou představivosti přistupují. Naštěstí existuje i řada zvukových zpracování Poeových děl, kterými si lze s trochou mrazení v zádech ukrátit večery. Stáhněte proto rolety, zatáhněte závěsy a vyberte si příběh, který osloví právě vás!
Nejrozsáhleji se lze s Poeovými povídkami seznámit prostřednictvím kompletu Dvanáct nejznámějších povídek, který vznikal v letech 2007-2011 pod taktovkou vydavatelství Tympanum. Na šesti CD tehdy vyšly převážně autorovy nejznámější povídky, jejichž interpretaci svěřili tvůrci čtyřem neméně proslaveným českým hercům. Největšího prostoru se dostalo Bořivoji Navrátilovi, který zde ještě stihl uplatnit své výjimečné vypravěčské schopnosti. Posléze na něj navázaly výběry povídek načtené střídavě Josefem Somrem, Vladimírem Čechem a Miroslavem Táborským, kteří Navrátilovi zdatně sekundovali. Komplet nabízí směs povídek hororových i těch laděných do proudu science-fiction, takže si v něm vybere opravdu každý. Příběhy Jáma a kyvadlo, Vrah jsi ty!, Černý kocour či Zrádné srdce patří k opravdovým perlám z autorovy sbírky.

Neméně tajemné a strašidelné zpracování 4 povídek má na svědomí Jiří Korn, který je v roce 2009 načetl pro Dryadu v rámci projektu EdgaR. V jeho podání ožívá například Král Mor nebo Maska rudé smrti jako skutečně děsivé poselství, které plně vystihuje podstatu hrůzy, kterou do nich autor vložil. V těchto temných příbězích se nelze ubránit srovnání popisovaných hrůz s tím, co zřejmě zažíval ve své mysli sám démony pronásledovaný Poe.

Pro Supraphon načetl v roce 2010 Vraždy v ulici Morgue Jiří Langmajer, který sice nedisponuje strašidelným hlasovým projevem, jaký využili třeba Jiří Korn a Bořivoj navrátil, v detektivním příběhu to však nevadí. Navíc vše dohání zkušenostmi s rozhlasovým herectvím, takže tato nahrávka rozhodně patří k zajímavým počinům.

Rozhlasový Dracula Vladimír Dlouhý roku 2008 se spolu s Martou Vančurovou pustili do četby příběhu Pád domu Usherů, který byl pro vydání na CD doplněn o povídku Berenice. Především Dlouhého démonický hlas, který kontrastuje s křehkými verši linoucími se z úst Marty Vančurové, vyvolává v posluchači pocit strachu a očekávaného dramatu. Zvlášť, když hlasy podkresluje velmi sugestivní hudba s až strašidelnými motivy. Otakar Brousek předvedl své herecké mistrovství v povídce Vrah jsi ty!, kterou na CD od Radioservisu doplnila jediná vydaná dramatizace díla Edgara Allana Poea. Vraždy v ulici Morgue z roku 1984 šlechtí plejáda slavných českých herců, kterým vévodí Jiří Adamíra, Jan Přeučil a Ladislav Mrkvička.

Vydavatelství AudioStory na Edgara Allana Poa nezapomnělo při tvorbě svého cyklu Muži s dýmkou, který při reedici s upraveným názvem Klasická detektivka přinesl další autorův příběh, tentokrát Odcizený dopis. V něm Poeův detektiv August Dupin pátrá po skrýši, do které jistý ministr skryl velice kompromitující dopis. Za mikrofonem v nahrávce exceluje Vladimír Brabec.

Na gramofonových deskách navíc vycházela i Poeova poezie. Výběr básní Zdeněk Štěpánek recituje zahrnuje i Poeův nejslavnější literární počin, Havrana, kterého tato legenda českého herectví natočila v roce 1960. Jako příloha stejnojmenné knihy Poe aneb Údolí neklidu vyšla nahrávka poezie v podání Jiřího Adamíry, kterou vydali Československý spisovatel a Supraphon roku 1972.

Na závěr by se slušelo v souvislosti s Havranem zmínit i CD Tady je Londýn 2, na kterém hovoří zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu Karel Kyncl o příhodách z života v Anglii. V souvislosti s básní Havran se mu totiž povedl hned dvojnásobný novinářský přešlap, a to zejména když si neověřil, že v originále je toto dílo o zcela jiném opeřenci. Skutečnost, že autorovo nejznámější dílo u nás pojednává o trochu jiném živočichovi, než které měl na mysli autor, tak úsměvně uzavírá přehled nahrávek, které mají spojitost s jedním z největších amerických autorů všech dob. Člověkem, jehož život provázely napětí a děs nemenší těm, které předal na papíru ve svých sbírkách básní a souborech povídek.